پیش‌بینی رشد اقتصادی 7 فیصدی از سوی «گلدمن ساکس» برای ترکیه

موسسه خدمات مالی و بانکداری چند ملیتی گلدمن ساکس، اعلام کرد که ممکن است میزان رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری به 7 فیصد برسد

پیش‌بینی رشد اقتصادی 7 فیصدی از سوی «گلدمن ساکس» برای ترکیه

موسسه خدمات مالی و بانکداری چند ملیتی گلدمن ساکس، اعلام کرد که ممکن است میزان رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری به 7 فیصد برسد

شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی «گلدمن ساکس» پس از انتشار آمار مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ممکن است میزان رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه سوم سال جاری به 7 فیصد برسد.

در این گزارش درباره رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه دوم سال جاری آمده است: "انتظار میرفت که ترکیه رشد اقتصادی، سیر صعودی میزان صادرات و واردات را شاهد باشد. از سوی دیگر افزایش زیاد سرمایه‌گزاری‌ها، کاهش درهزینه‌های دولت و عملکرد باثبات در شاخص های مصرف کننده دور از انتظار بود.

در این گزارش همچنین تاکید شده که انتظار میرود رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه سوم امسال افزایش یابد و در سه ماهه چهارم 2017 حالت معتدل‌تری درپیش بگیرد.اخبار مربوطه