انتقاد از ترامپ و برنده شدن در مسابقه زیباترین زن سال امریکا

زیباترین زن سال 2017 امریکا، با انتقاد از ترامپ تاج را از آن خود کرد

انتقاد از ترامپ و برنده شدن در مسابقه زیباترین زن سال امریکا

امسال کارامونداز داکوتای شمالی، درمسابقه زیباترین زن سال امریکا Miss American)) که برای نود و هفتمین بار برگزار میگردید، اول شد.

زن زیبای 23 ساله باهوش با زیرکی تمام توانست هیئت داوران را تحت تاثیرخود قرار دهد.

موند که باپاسخهایش به سوالات داوران، توانست رقبایش راپشت سربگذارد، ابرازداشت: "دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با خروج از پیمان اقلیمی پاریس، اشتباه بزرگی انجام داده است."

موند، زیباترین زن سال امریکا گفت: "با رداین پیمان، به طوررسمی ازمیزمذاکرات به دورخواهیم بود وهمه باید براین امرواقف باشیم. مدارکی مبنی بر گرمایش جهانی دردست میباشد. چه باور کنید و چه باور نکنید، باید در آن میز حضور داشته باشیم و به نظر من این حمله ترامپ، تصمیم نادرستی برای ایالات متحده امریکا میباشد."

کارا موند که در دکوتای شمالی زندگی میکند، ابراز داشت که قصد دارد اولین فرماندار زن ایالت باشد و با این پاسخش توانست تاج را از آن خود نماید.

یکی دیگر از شرکت کنندگان این مسابقه که ترامپ را مورد انتقاد قرار داد، بانوی تگزاس، مرگانا وود بود.

وی درپاسخ به سوالی درخصوص دفاع دونالد ترامپ از سفید پوستها پس از حوادث شارلوت ویل، چنین پاسخ داد: "به نظر من مشکل کسانی که از برتری سفیدپوستان حمایت میکنند، کاملا واضح است. این تا حدی حمله تروریستی محسوب میشود. به نظر من رئیس جمهور دونالد ترامپ باید در این رابطه سخنانی ابراز نماید و باید به همه امریکاییها در کشور، احساس امنیت بدهد. این موضوع هم اکنون اولین مشکل کشور میباشد."

وود که 20 ثانیه برای دادن پاسخ به این سوال را داشت، انتقادش از ترامپ را در 15 ثانیه به اتمام رساند.اخبار مربوطه