31 نفر از حجاج در خاکهای مقدس جان خود را از دست دادند

31 نفرازکسانی که برای بجای آوردن فریضه حج به خاکهای مقدس سفرکرده بودندجان خود را ازدست دادند

31 نفر از حجاج در خاکهای مقدس جان خود را از دست دادند

به گزارش SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، اداره عمومی پاسپورت این کشور اعلام کرده، 31 نفر از کسانی که از خارج از کشور برای بجای آوردن  فریضه حج آمده اتد جان خود را از دست داده اند

در این خبر توضیحی در رابطه با دلیل مرک این حجاج جای نگرفت

اداره عمومی پاسپورت عربستان اعلام کرد،  حدود 614 هزار از حجاج از طریق هوایی، 8 هزار نفر از طریق زمینی و 487 نفر از طریق بحر برای شرکت در مراسم حج وارد این کشور شده اند

بر اساس آمار رسمی عربستان سعودی، سال گذشته 1.9 میلیون نفر برای بجای آوردن فریضه حج به این کشور سفر کرده بودنداخبار مربوطه