در تصادم دو قطار مصر دست کم 20 نفر جان باختند

تصادم دو قطار در شهر اسکندریه مصر کشته و مجروح بجای گذاشت

در تصادم دو قطار مصر دست کم 20 نفر جان باختند

تصادم دو قطار در شهر اسکندریه مصر کشته و مجروح بجای گذاشت

بر اساس بررسی های اولیه در نتیجه برخورد دو قطار در شهر اسکندریه مصر دستکم 20 تن کشته و 70 تن نیز مجروح شدند.

تلویزیون دولتی مصر تعداد کشته شده گان در این تصادم را 18 تن اعلام داشته است.

به محل وقوع حادثه آمبولانس ها و اتیمهای کمک رسانی اعزام گردید.

یکی از قطار ها از شهر قاهره و دیگری از شهر پورت سعید حرکت کرده بودند.اخبار مربوطه