زاغی باعث مرگ نوزاد 7 ماهه مصری شد

یک زاغ با حمله به یک نوزاد 7 ماهه درولایت اسکندریه مصر باعث مرگ وی شد

زاغی باعث مرگ  نوزاد 7 ماهه مصری شد

یک زاغ با حمله به یک نوزاد 7 ماهه درولایت اسکندریه مصر باعث مرگ وی شد

ادراه پولیس اسکندریه مصر اعلام کرد یک کلاغ از بالکن خانه ای وارد اتاق شده و نوزاد 7 ماهه ای را از ناحیه گردن مجروح کرده است.

کودک زخمی به شفاخانه انتقال داده شد، اما علی رغم تلاش دوکتوران جان سپرده است.

تحقیقات پولیس صحت اظهارات مادر این نوزادرا تایید میکند و هیچ انسانی متهم به اقدام برای مرگ او نیست.



اخبار مربوطه