در ایالات متحده امریکا یک فروند طیاره نظامی سقوط کرد

در نتیجه این حادثه 16 تن جان خود را از دست دادند

در ایالات متحده امریکا یک فروند طیاره نظامی سقوط کرد

سقوط یک فروند طیاره نظامی در ایالت می سی سی پی امریکا جان 16 تن را گرفت.

ریکی بنکس آمر پلیس لفلور طی سخنانی در رابطه با حادثه اظهار داشت، یک فروند طیاره نظامی از نوع سی – 130 در  135 کیلومتری شمال جکسون   سقوط کرده است.

رئیس اداره وضعیتهای اضطراری منطقه (فرد راندلی)  نیز  ابراز داشت، در محل حادثه 16 جسد پیدا شده است.اخبار مربوطه