اوج گیری تظاهرات اعتراض آمیز در شهر هامبورگ آلمان

با شروع اجلاس سران کشورهای گروه ـ 20 در شهر هامبورگ آلمان نه تنها رهبران جهان بلکه معترضین روانه این شهر شدند

اوج گیری تظاهرات اعتراض آمیز در شهر هامبورگ آلمان

با شروع اجلاس سران کشورهای گروه ـ 20 در شهر هامبورگ آلمان نه تنها رهبران جهان بلکه معترضین روانه این شهر شدند

با شروع اجلاس سران کشورهای گروه ـ 20 در شهر هامبورگ آلمان نه تنها رهبران جهان بلکه معترضین روانه این شهر شدند.

مابین پولیس و گروههای معترض به سیاست های کشورهای گروه ـ 20 درگیری های شبانه روزی بوقوع می پیوندد.

در خلال درگیری های واقع بیش از 100 نفر که اکثر آنها را مامور پولیس تشکیل میدهد، مجروح شده و تعداد زیادی موترو نیز به آتش کشیده شد.

تنش بین نیروهای پولیس و تظاهرات کننده گان با تلاش گروههای معترض برای ورود به مرکز شهر و مناطق بندری اوج گرفت.

پولیس آلمان با تظاهرات کننده گان به شدت مقابله کرد.

بموجب گزارشات رسیده موتروی حامل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعلت موج تظاهرات به دور زدن جاده های اطراف به سختی توانست تا به محل برگزاری اجلاس برسد.

وزیر اقتصاد آلمان بعلت حوادث خشونت بار در شهر هامبورگ برخی از برنامه های خود را لغو کرد.

انتظار می رود که بزرگترین موج تظاهرات در هامبورگ فردا ترتیب داده شود.اخبار مربوطه