بزرگترین کشتی طیاره بردار جهان در بندر اسرائیل لنگر انداخت

کشتی طیاره بردار جرج واشنگتن بوش انرژی لازمه را از ریاکتور هسته ای تامین میکند

بزرگترین کشتی طیاره بردار جهان در بندر اسرائیل لنگر انداخت

کشتی طیاره بردار جرج واشنگتن بوش انرژی لازمه را از ریاکتور هسته ای تامین میکند

بزرگترین کشتی طیاره بردار جهان که متعلق به قوای بحری ایالات متحده امریکا میباشد، در بندر هایفای اسرائیل لنگر انداخت.

کشتی طیاره بردار جرج واشنگتن بوش، در چهارچوب مبارزه با سازمان تروریستی داعش، در بحیره مدیترانه شرقی به انجام وظیفه خواهد پرداخت.

این کشتی که دارای حداکثر سرعت 30 مایل بحری در ساعات میباشد، قابلیت حمل بیش از 80 طیاره را دارد و انرژی لازمه را از ریاکتور هسته ای تامین میکند.

این کشتی که دارای تقریبا 5000 خدمه میباشد، بدون نیاز به تامین سوخت، میتواند به مدت 20 سال در سطح ابحار بماند.

این کشتی همچنین دارای سیستم تبدیل آب بحر به آب آشامیدنی نیز میباشد.اخبار مربوطه