مهار پرواز طیاره تجسسی آمریکایی توسط طیاره جنگی روسی

یک طیاره جنگی SU-27 فلانکر متعلق به نیروی هوایی اردوی روسیه اقدام به مهار پرواز یک فروند طیاره یی تجسسی آمریکایی از نوع RC-135 بر فراز بحیره بالتیک کرد

مهار پرواز طیاره تجسسی آمریکایی توسط طیاره جنگی روسی

جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از اقدام یک طیاره جنگی SU-27 فلانکر متعلق به نیروی هوایی اردوی روسیه برای مهار پرواز یک فروند طیاره تجسسی آمریکایی از نوع RC-135 بر فراز بحیره بالتیک خبر داد.

وی با اشاره به وقوع حادثه مذکور در تاریخ 19 ماه جاری، این اقدام روسیه را رویارویی "غیرامنیتی و غیرحرفه‌ای" توصیف کرد.

دیویس در مورد گزارش‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه طیاره جنگی روسی تا فاصله 1.5 متری به طیاره تجسسی آمریکا نزدیک شده است، اظهار نظری نکرده و گفت: این حادثه در حریم هوایی بین‌المللی صورت گرفت. اطلاعاتی مربوط به اینکه طیاره آمریکا در فاصله چند متری از پایگاه استراتژیک نظامی کالینینگراد روسیه واقع بوده است، در دست نیست.اخبار مربوطه