بزرگترین طیاره یی جهان از آشیانه بیرون آمد

بزرگترین طیاره یی جهان بعد از فعالیتهای 4 ساله از آشیانه خود در صحرای موجاوی ایالت کالیفرنیای امریکا بیرون آورده شد

بزرگترین طیاره یی جهان از آشیانه بیرون آمد
بزرگترین طیاره دنیا از هنگرش خارج شد
بزرگترین طیاره دنیا از هنگرش خارج شد

 

بزرگترین طیاره دنیا از هنگرش خارج شد

بزرگترین طیاره یی جهان بعد از فعالیتهای 4 ساله از آشیانه خود در صحرای موجاوی ایالت کالیفرنیای امریکا بیرون آورده شد

 طیاره یی استراتولانچ برای استفاده در ماموریتهای نظامی طراحی شده است.

طیاره یی غول آسای مذکور 226 تن وزن داشته و از ظرفیت حمل 250 تن بار برخوردار میباشد.

در نظر است از طیاره یی استراتولانچ در پرتاب راکت های حامل از نوع پگاسوس ایکس – ال استفاده بشود.

این طیاره که با یک سیستم 28 چرخه از آشیانه بیرون آورده شده است، بعد از اتمام مکانیزم روشن کردن موتور، در سال 2019 اولین پرواز خود را انجام خواهد داد.اخبار مربوطه