طرح تحریم حامیان مالی رژیم اسد توسط آمریکا

طرح اعمال تحریم علیه حامیان مالی رژیم اسد، درمجلس آمریکا به تصویب رسید

طرح تحریم حامیان مالی رژیم اسد توسط آمریکا

طرح تحریم افرادوشرکت‌های مالی حامی رژیم اسد که توسط الیوت انجل، نماینده دموکرات مردم نیویورک درمجلس نمایندگان آمریکا وعضو کمیته سیاست خارجی این مجلس ارائه شده بود، به تصویب رسید.

 در صورتیکه این طرح توسط دونالد ترامپ تایید شود، مورد اجراقرار خواهدگرفت .

الیوت انجل طی بیانیه‌ای درباره این طرح گفت: اگربااسد که دستان وی به خون مردم سوریه آلوده شده است، تجارت کنید، مورد تحریم قرارمی گیرید.

اد رویس، رییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت: هدف این طرح اعمال تحریم تجاری علیه رژیم اسد است.

شایان ذکر است در صورت تایید پیش نویس این طرح توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تحریم هایی تا سال 2021 علیه افراد یا شرکت‌های که با رژیم اسد مرتبط هستند، اجرا خواهد شد.اخبار مربوطه