واگونهای چینی متروی ازمیر

واگونهای متروی جدید ازمیر از چین خریداری شده است

واگونهای چینی متروی ازمیر

شعبه شرکت  CRRC تولید کننده تجهیزات خطوط ریلی چین، اعلام داشت که 19 ست که متشکل از 95 واگون بوده و برای خط متروی ازمیر تولید گردیده، به این شهر رسیده است.

بر اساس بیانیه ای از سوی این شرکت، هر یک از سفرهای این مترو دارای طرفیت 286 مسافر میباشد.

گفتنی است 55 واگن که از سوی همین شرکت تولید شده است، قبلا نیز در ازمیرمورد  استفاده قرار داده شده است.اخبار مربوطه