چین مهمترین شریک تجاری تاجیکستان است

در حال حاضر چین همچنین از جمله مهمترین کشورهای سرمایه گذار در عرصه صنعت و اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود

چین مهمترین شریک تجاری تاجیکستان است

 

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دیدار با رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجمع نمایندگان مردم چین، پکن را مهمترین شریک تجاری دوشنبه دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارلمان تاجیکستان، شکورجان ظهوروف، رئیس این مجلس در دیدار با پان یونغی، رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجمع نمایندگان مردم چین در دوشنبه؛ پکن را مهمترین شریک تجاری دوشنبه قلمداد کرد.

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این دیدار همچنین تصریح کرد:

در حال حاضر چین همچنین از جمله مهمترین کشورهای سرمایه گذار در عرصه صنعت و اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود.

از حمایت چین در زمینه تقویت و رشد اقتصادی ملی تاجیکستان تشکر میکنیم. کشور ما برای جلب بیشتر شرکت های چینی به تاجیکستان، به منظور فراهم کردن فضای مساعد سرمایه گذاری تلاش خواهد کرد.

به تعقیب  بحران جهانی اقتصاد، حجم تبادل تجاری میان تاجیکستان و چین طی سال گذشته در حدود 30 فیصد کاهش یافته است. با وجود این دوشنبه تلاش خواهد کرد تا این میزان تا سال 2020 به سه میلیارد دالر افزایش یابد.

خواستار افزایش میزان مبادلات تجارتی میان چین و تاجیکستان هستیم. دوشنبه مساله تاسیس منطقه آزاد تجاری با پکن را به صورت جدی بررسی میکند.اخبار مربوطه