رجب طیب اردوغان با رئیس‌جمهور ازبیکستان و نخست‌وزیر پولنددیداربه هم رسانید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پکن با همتای ازبیک خویش دیدار نموده به تعقیب آن نیز با نخست وزیر پولند دیدار و گفتگو کرد

رجب طیب اردوغان با رئیس‌جمهور ازبیکستان و نخست‌وزیر پولنددیداربه هم رسانید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پکن با همتای ازبیک خویش دیدار نموده به تعقیب آن نیز با نخست وزیر پولند دیدار و گفتگو کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس همکاری بین المللی «یک نسل-یک راه» با شوکت میرزایف همتای ازبیک خویش و بیاتا شیدلو نخست وزیر پولند در پکن پایتخت چین دیدار و گفتگو کرد.

دیدار اردوغان با شوکت میرزایف تقریبا مدت یک ساعت و با بیاتا شیدلو در حدود 40 دقیقه  درپشت درهای بسته انجام داده شد.اخبار مربوطه