تماس‌های رسمی مشاور امنیت ملی قصر سفید در پاکستان

مشاورامنیت ملی قص سفید بانخست‌وزیرپاکستان وبرخی مقامات ارشد این کشور دیدار کرد

تماس‌های رسمی مشاور امنیت ملی قصر سفید در پاکستان

مشاورامنیت ملی قص سفید بانخست‌وزیرپاکستان وبرخی مقامات ارشد این کشور دیدار کرد

بنا براعلام سفارت ایالات متحده آمریکا دراسلام‌آباد، هربرت ریموند مکمستر، مشاورامنیت ملی کاخ سفید که دیروزدرافغانستان تماس‌های رسمی برقرارکرده بود، امروزنیزبه اسلام‌آباد سفرکرده ودرآن جا نیز با نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و برخی مقامات ارشد این کشور دیدار کرده است.

براساس این بیانیه مکمستر هنگام تماس‌های رسمی خوددراسلام‌آباد، ضمن تقدیر از گسترش دموکراتیک و اقتصادی پاکستان، بر اهمیت مبارزه با هرگونه اقدام تروریستی تاکید کرد.اخبار مربوطه