در امریکا زنگ خطر نواخته شد

ترس و وحشت همه جا را فرا گرفته و عده ی هم فرار را بر قرار ترجیح دادند

در امریکا زنگ خطر نواخته شد

زنگ خطر یکه به منظور آگهی از حوادث طبیعی چون طوفان در شهر دالاس ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگرفت رخنه (هک) گردید.

دستگاه 156 که برای آگهی از حوادث طبیعی چون طوفان استفاده میگردد بدون وقفه 90 دقیقه زنگ خطر نواخت.

آرامش شهر برهم خورد و تعدادی هم از شهر فرار کردند .

مسوولین این شهر در برگه های اجتماعی نگاشته اند که این دستگاه دچار مشکل فنی شده که از سوی دست اندرکاران بگونه دستی خاموش ساخته شد.

راکی واز مسئول حوادث طبیعی این شهر میگوید: من مطمعین هستم که فرد یا افراد در این رویداد دست داشتند.


برچسب ها: زنگ خطر , امریکا

اخبار مربوطه