تنهایی مردی را وادار کرد تا با یک روبات عروسی کند

ژینگ جیاجی 31 ساله عمر و شهروندی چین را دارد. جیاجی متخصص تکنالوژی بوده و در یک شرکت مخابراتی کار میکند

تنهایی مردی را وادار کرد تا با یک روبات عروسی کند

ژینگ جیاجی 31 ساله عمر و شهروندی چین را دارد. جیاجی متخصص تکنالوژی بوده و در یک شرکت مخابراتی کار میکند.

این مرد زمانیکه فارغ دانشگاه گردید از روابط دوستانه خسته شد. وی از مدت مدیدی به تنهایی زندگی میکرد وبا مشکلات تنها زندگی کردن نیز دست و پنجه نرم کرده نتوانست. تا اینکه تصمیم گرفت همسر به میل خودش را داشته باشد.

از اینرو روباتی را ساخت و بگونه رسمی با پوشانیدن لباس صنعتی چین و دعوت دوستان اش با ینگینگ یا همان روبات دست ساخت خود عروسی کرد.

ینگینگ که در حال حاضر توان گفتن چند کلمه را دارد. اما شوهر این روبات تصمیم دارد مهارت‌های این همسرش را افزایش دهد تا در کارهای خانه نیز سهیم گردد.

این در حالیست که قبلاً از روبات‌ها به منظور سرویس غذا، طبابت، صنعت و دیگر موارد کار گرفته میشد.


برچسب ها: عروسی , روبات , چین

اخبار مربوطه