اعتراض شهروندان آمریکایی به قانون ضدمهاجرتی دونالد ترامپ

این تظاهرات که توسط گروهی با نام جنبش اعراب آمریکایی سازماندهی شده بود، مقابل اداره پاسپورت شیکاگو صورت گرفت

abd kararname protesto.jpg

این تظاهرات که توسط گروهی با نام جنبش اعراب آمریکایی سازماندهی شده بود، مقابل اداره پاسپورت شیکاگو صورت گرفت

ده ها نفر از شهروندان آمریکایی در اعتراض به قانون ضدمهاجرتی دونالد ترامپ رئيس جمهور این کشور در شهر شیکاگو تظاهرات کردند.

این تظاهرات که توسط گروهی با نام جنبش اعراب آمریکایی سازماندهی شده بود، مقابل اداره پاسپورت شیکاگو و با حضور نزدیک به 100 نفر که بیشتر آنها مسلمانان آمریکا بودند، صورت گرفت.

تظاهرکنندگان با دست داشتن پلاکاردهایی چون "نه به آمریکای فاشیست"، " نه به دیوار، نه به ممانعت و نه به پرچسب زنی" و "دموکراسی برای همه"، شعارهایی چون "مهاجران خوش آمدید"، "عدالت نباشد صلحی هم نیست" سر دادند.

این تظاهرات با اتخاذ تدابیر امنیتی توسط پولیس و بدون بروز تنش پایان یافت.اخبار مربوطه