عروس شهر ها میزبان یک انفجار شد

انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک پاکت مکتوب در دفتر صندوق بین المللی پول شهر پاریس فرانسه سبب جراحت یک تن گردید

عروس شهر ها میزبان یک انفجار شد

انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک پاکت مکتوب در دفتر صندوق بین المللی پول شهر پاریس فرانسه سبب جراحت یک تن گردید.

پولیس فرانسه با تایید این خبر میگوید این رویداد هیچگونه خسارتی دیگری در پی نداشته است.

صندوق بین المللی پول تاکنون در رابطه به این موضوع ابراز نظر نکرده است.

همچنان از هویت فرستنده جزئیات بدسترس نیست.

در همین حال از  رویداد مشابه در وزارت مالیه آلمان جلوگیری بعمل آمد.


برچسب ها: انفجار , فرانسه , پاریس

اخبار مربوطه