کریستیانو رونالدو برای دومین بار پدر میشود

فرزندان دوقلو رونالدو 32 ساله را مادر جایگزین امریکایی بدنیا خواهد آورد

کریستیانو رونالدو برای دومین بار پدر میشود

کریستیانو رونالدو ستاره مشهور فوتبال بزودی برای دومین بار پدر میشود.

فرزندان دوقلو رونالدو 32 ساله را مادر جایگزین امریکایی بدنیا خواهد آورد.

گفته میشود این مادر جایگزین در آستانه ولادت بوده و همه انتظار این دوقلو ها را دارند.

کریستیانو رونالدو بعداز بدنیا آمدن فرزندان اش روانه شهر مادرید خواهند شد.

این در حالیست که پسر 6 ساله رونالدو نیز توسط مادر جایگزین بدنیا آورده شده بود.اخبار مربوطه