آمریکا میگوید، ازشیوه دو دولتی برای فلسطین و اسرائیل حمایت می کنیم

نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از شیوه دو دولتی برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین حمایت می کند

آمریکا میگوید، ازشیوه دو دولتی برای فلسطین و اسرائیل حمایت می کنیم

نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از شیوه دو دولتی برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین حمایت می کند.

نیکی هالی، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری پس از نشست «وضعیت شرقمیانه و مسئله فلسطین» در شورای امنیت این سازمان گفت:" از شیوه دو دولتی برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین حمایت می کنیم، همچنین ایده های جدید بر اساس توافق متقابل را مد نظر قرار می دهیم".

وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در این رابطه گفت: "این نهاد به جای بررسی شیوه های برقراری صلح و امنیت بین المللی، شکست داعش، حفظ جان صدها هزار غیرنظامی مقابل رژیم اسد، هر ماه اسرائیل را متهم می کند. آمریکا دیگر از این وضعیت چشم پوشی نکرده و در برابر تبعیض سازمان ملل علیه اسرائیل خواهد ایستاد". 

وی محکوم کردن احداث شهرک های جدید اسرائیل در خاک فلسطین توسط این سازمان و همچنین درخواست توقف شهرک سازی ها را «خطای وحشتناک خواند و تأکید کرد:" هیچ گاه این اشتباه وحشتناک را تکرار نخواهیم کرد و اجازه به محکوم شدن یک جانبه اسرائیل نخواهیم داد". اخبار مربوطه