برادر رئیس جمهور کوریای شمالی کشته شد

برادر رئیس جمهور کوریای شمالی کشته شد

برادر رئیس جمهور کوریای شمالی کشته شد

استخبارات کوریایی جنوبی:برادر نا سکه رییس جمهور کوریایی شمالی کشته شد.

استخبارات کوریایی جنوبی ادعا میکند که کیم جونگ نام برادر نا سکه کیم جونگ یونگ رییس جمهور کوریایی شمالی در مالیزیا توسط دو جاسوس کوریایی شمالی کشته شد.

استخبارات کوریایی جنوبی به نقل از یک عضو پارلمان کوریایی شمالی میگوید که برادر نا سکه  رییس جمهور کوریایی شمالی توسط دو جاسوس زن ابتدا مسموم بعداً کشته شد.

یک مقام بلند پایه مالیزیا نیز تایید کرده است که کیم جونگ نام در میدان هوایی کولالامپور در یک مرکز خرید و فروش کشته شده است.

این در حالیست که چندی پیش رییس جمهور کوریایی شمالی چند عضو فامیل خودرا نیز بدلایل کشته بود.

کیم جونگ نام پسر ارشد کی جونگ ایل رییس جمهور اسبق کوریایی شمالی از مدتی بدینسو در تبعید بسر میبرد.

گفته میشود جونگ نام بین سال های 1998 و 2001 از سوی پدرش ولیعهد تعیین شده بود. اما بعداز آنکه با استفاده از پاسپورت جعلی بگونه مخفی به جاپان رفت و موفق به دیدن دیزنی لند نشد. این امر باعث شد تا باور پدر نسبت به وی بشکند.

کیم جونگ نام از جمله کسانی بود که نظام کوریایی شمالی را مورد انتقاد قرار داده و حامی اصلاحات در نظام بود.اخبار مربوطه