طیاره جنگی روسیه سقوط کرد

طیاره جنگی روسیه سقوط کرد

طیاره جنگی روسیه سقوط کرد

طیاره جنگی روسیه سقوط کرد

طیاره جنگی از نوع میگ – ۲۹ بعد از برخاست از کشتی آدمیرال کوزنتسوو که در آبهای سوریه لنگر انداخته است، در دریای مدیترانه سقوط نمود.

وزارت دفاع روسیه، ضمن اشاره براینکه، وضعیت جسمانی پیلوت خوب می باشد، گفت، پروازها طبق برنامه ادامه میابد.

ریا خبرگزاری روسیه نیز طی گزارشی اعلام داشت، طیاره جنگی مورد بحث در خلال پرواز آموزشی و بدلیل مشکلات تخنیکی سقوط کرده است.اخبار مربوطه