آژانس فضایی تورکیه تاسیس شد

فرمان اجرایی ریاست جمهوری مربوط به تاسیس آژانس فضایی تورکیه در روزنامه رسمی تورکیه به نشر رسید

آژانس فضایی تورکیه تاسیس شد

 

فرمان اجرایی ریاست جمهوری مربوط به تاسیس آژانس فضایی تورکیه در روزنامه رسمی تورکیه به نشر رسید.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه مربوط به تاسیس، وظایف و اختیارات "آژانس فضایی تورکیه" در روزنامه رسمی کشور به نشر رسید.

آژانس فضایی تورکیه در چارچوب وظایف، اختیارات و بودجه خود در جهت عملی کردن «برنامه ملی فضایی" کشور فعالیت خواهد کرد.

همچنین این آژانس وابسته به وزارت صنعت و تکنولوژی تورکیه خواهد بود و وظیفه تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت فضایی تورکیه را برعهده خواهد کرد.

ایجاد صنعت فضایی قابل رقابت، توسعه صنعت فضایی، گسترش استفاده از تکنالوژی های صنعت فضایی برای افزایش رفاه عمومی و آموزش منابع انسانی ماهر برای صنعت فضایی کشور از جمله وظایف اصلی آژانس فضایی تورکیه خواهد بود.اخبار مربوطه