گشایش مرکز آموزش زبان تورکی در یکی از مراکز نظامی در داکار

موسسه یونس امره تورکیه در مرکز نظامی «کپ مانوئل» در داکار، پایتخت سنیگال مرکز آموزش زبان تورکی افتتاح کرد

گشایش مرکز آموزش زبان تورکی در یکی از مراکز نظامی در داکار

موسسه یونس امره تورکیه در چارچوب پروتوکول امضا شده با ریاست لوی درستیزوالی عمومی اردوی سنگال در مرکز نظامی «کپ مانوئل» در داکار، پایتخت این کشور مرکز آموزش زبان تورکی افتتاح کرد.

تورن امراه یلدریم، مشاور نظامی تورکیه در داکار طی اظهاراتی در مراسم گشایش این مرکز اعلام کرد: حدود 90 فیصد از دوره های آموزش نظامی نیروهای مسلح تورکیه به زبان تورکی ترتیب داده میشود. پرسونل نظامی کشورهای سراسر جهان که قصد سفر به تورکیه جهت شرکت در این دوره های آموزشی را دارند،  و میخواهند که باید تورکی بیاموزند. بنابر این حدود 70 تن از ماموران پولیس، نیروهای ژاندارم، سربازان و سایر عناصر امنیتی در سنیگال از هفته اول ماه جنوری سال آینده در این مرکز شروع به یادگیری زبان تورکی خواهند کرد.

شیخ گویه، رئیس لوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح سنیگال نیز گشایش این آموزشگاه را نشانگر گسترش همکاری نظامی اینکشور با تورکیه دانسته و تاکید کرد: صنایع نظامی سنیگال با امکاناتی که از سوی تورکیه فراهم ساخته میشود، تقویت میگردد.

نهاد جوان‌ایر، سفیر تورکیه در داکار نیز خاطرنشان کرد: افسران و خورضابطان سنیگالی در چارچوب قرارداد همکاری میان دو کشور که در سال 1998 امضا شده بود، همه ساله در تورکیه آموزش نظامی می بینند.

لازم به ذکر است مرکز آموزش زبان تورکیه در مرکز نظامی کپ مانوئل که از سوی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه (تیکا) بازسازی شده است، زیر نظر موسسه یونس امره فعالیت خواهد کرد. در مراسم گشایش این آموزشگاه مدیر دفتر موسسه یونس امره در داکار و شمار زیادی از مقامات ارشد نظامی در سنیگال نیز حضور یافتند.اخبار مربوطه