کشف یک دهانه آتش فشان عظیم از زیر یخها

در نتیجه برخورد شهاب به شمال گرینلند، یک دهانه آتش فشان عظیم از زیر یخها پدیدار شد

کشف یک دهانه آتش فشان عظیم از زیر یخها

بر اساس خبر ساینس دیلی، دانشمندانی از مرکز ژیوجنتیک وابسته به موزیم تاریخ طبیعت دنمارک و دانشگاه کوپن هاگن، از یخچال طبیعی هساواتا واقع در گرینلند، دهانه آتش فشانی به شعاع 31 کیلومتر یافته اند.

دهانه آتش فشان که زیر طبقه یخ ماندی بوده است، دارای مساحتی بزرگتر از مساحت پاریس بوده و بزرگترین دهانه آتش فشانی که بر اثر برخورد شهاب به میان آمده است میباشد.

این دهانه، اولین دهانه آتش فشانی است که زیر طبقه ای از یخ کشف شده است.

جزئیات این کشف در مجله ساینس ادونسز منتشر شده است.اخبار مربوطه