کشف سنگ زمرد عظیم در آفریقا

سنگ زمرد 5655 قیراطی در بخش مرکزی زامبیا کشف شد

کشف سنگ زمرد عظیم در آفریقا

سنگ زمرد 5655 قیراطی در بخش مرکزی زامبیا کشف شد.

شرکت جواهرسازی انگلیسی جمفیلدس (Gemfields) اعلام کرد که یک سنگ زمرد عظیم در معدنی متعلق به این شرکت در بخش مرکزی زامبیا کشف شده است.

وزن این جواهر که یک کیلو و 100 گرم و 5655 قیراط است و در ماه جاری در سنگاپور به مزایده گذاشته خواهد شد.

همچنین این شرکت وعده داد که 10 فیصد درآمد حاصل از فروش این زمرد را میان 2 سازمان محلی که در زمینه حفاظت شیرها فعالیت دارند، تقسیم خواهد کرد.

در سال 2010 نیز از این معدن یک سنگ زمرد 6225 قیراطی استخراج شده بود.اخبار مربوطه