کشف اسکلت هزار ساله در ایستگاه قطار حیدرپاشای استانبول

در جریان حفاری های باستان شناسی که ازتاریخ 11 می آغاز شده، تاکنون ده ها قبر پیدا شده است

کشف اسکلت هزار ساله در ایستگاه قطار حیدرپاشای استانبول

در فعالیت های حفاری در اطراف ایستگاه قطار حیدرپاشای استانبول، یک دیوار به قدامت دو هزار سال و یک اسکلت با گردنبند عطر که به نظر میرسد متعلق به هزارسال قبل باشد کشف شد

ولی در آخرین حفاری ها، یک اسکلت هزار ساله با گردنبند عطر کشف شد

در خلال این حفاری ها، یک شیر آب متعلق به دوران بیزانس پیدا شد

بر اساس اطلاعات دریافتی، کانال های آب موجود در محوطه حفاری به این شیر و چشمه آب وصل می شود

آب این چشمه که تنها چشمه پر آب متعلق به دوران بیزانس در استانبول میباشد، قابل نوشیدن است

به گفته کارشناسان  تمیزی آب چشمه ناشی از پیشرفته بودن فعالیت های معماری آن دوران می باشداخبار مربوطه