کشف بقایای کلیسای 1500 ساله متعلق به دوره بیزانس در ایدیرنه تورکیه

در کاوشهای باستان شناسی در منطقه سینان کوی از توابع اولوسوالی لاله کوی در ولایت ایدیرنه تورکیه٬ بقایای کلیسای هزار و 500 ساله متعلق به دوره بیزانس کشف شد

کشف بقایای کلیسای 1500 ساله متعلق به دوره بیزانس در ایدیرنه تورکیه

در کاوشهای باستان شناسی در منطقه سینان کوی از توابع اولوسوالی لاله کوی در ولایت ایدیرنه تورکیه٬ بقایای کلیسای هزار و 500 ساله متعلق به دوره بیزانس کشف شد

حفاریهای باستان شناسی گروه تاریخ هنر دانشگاه تراکیا و موزیم ایدیرنه در منطقه سینان کوی که یکی از قدیمی ترین شهرک های تراکیا بوده و قدامتش به 3000 سال قبل بر میگردد، ادامه دارد.

در این کاوش که تحت ریاست پروفیسور اینگین بکساچ، رئیس گروه تاریخ هنر دانشگاه تراکیا انجام میشود، بقایای این کلیسا که یکی از اولین کلیساهای تراکیا بوده است، کشف شد. همچنین بقایای مزارها، ساختمانها و قلعه های شهر نیز یافت شده است.

بکساچ در این رابطه در جمع خبرنگاران گفت: "سینان کوی یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی منطقه است. در این منطقه خرابه ها و ساختارهای تاریخی مربوط به حدود 3000 سال قبل کشف شده است.
این منطقه به صفت یکی از مهمترین مکانهای باستان شناسی تراکیا شناخته میشود. ما میدانیم که در این منطقه از دهه های 1000 قبل از میلاد تا قرون وسطی تمدنهایی وجود داشته است. نتیجه کاوشها حاکی از وجود قلعه و یک شهر بسیار بزرگ است.

تحقیقات نشان داد که در منطقه مناطق مقدس تراک وجود داشته است. در حفاری های آخر، گورهایی با سنگهای حک شده نشان داد که مقبره های مقدس تراکها در این منطقه وجود دارد. پس از تراکها این شهر یکی از مهمترین شهرهای بیزانس و قرون وسطی بوده است. این مکان یکی از شهرهای مهم این دوره بود. این بزرگترین شهر در منطقه پس از ادیرنه بود که در آن زمان "هادریان پولیس" نامیده میشد.

ما 6 سال قبل حفاری را در این منطقه آغاز کردیم و ساختمان های تاریخی متعلق به دوره بیزانس را دریافتیم. پس از دو سال حفاری، یافته های جدیدی نیز پیدا کردیم.

بقایای یک کلیسا را نیز کشف کردیم. حفاریهای کلیسا ادامه خواهد داشت. یافته ها نشان میدهد که کلیسا متعلق به دوران بیزانس بوده و یکی از کلیساهای قدیمی تراکیا است".اخبار مربوطه