تاج شاهی سویدن به سرقت رفت

تاج شاهی متعلق به نهمین پادشاه قرن هفدهم و همسرش در سویدن دزدیده شد

تاج شاهی سویدن به سرقت رفت

تاج شاهی متعلق به نهمین پادشاه  قرن هفدهم و همسرش در سویدن دزدیده شد

توماس آگنویک سخنگوی پولیس اوسترگوتلند Östergotland اعلام کرد، تاج شاهی متعلق به پادشاه نهم که در کلیسای استرانگس واقع در ساحل بحیره یی در 100 کیلومتری استاکهلم نگهداری میشد، توسط دو تن دزدیده شده است

این اشیا که در ساعات بازدید از کلیسا به سرقت رفته، متعلق به سال 1611 بوده و سارقین با قایق سریع السیر از محل فرار کرده اند

فعالیت های تعقیب دزدان از زمین و هوا ادامه دارداخبار مربوطه