کلیسای تاریخی آلاهان در شهر مرسین تورکیه

کلیسای تاریخی آلاهان در اولوسوالی موت ولایت مرسین در جنوب تورکیه که در فهرست موقت یونسکو ثبت شده مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

کلیسای تاریخی آلاهان در شهر مرسین تورکیه

کلیسای تاریخی آلاهان در اولوسوالی موت ولایت مرسین در جنوب تورکیه که در فهرست موقت یونسکو ثبت شده مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

کلیسای تاریخی آلاهان در اولوسوالی موت ولایت مرسین با دیرینه 1500 ساله در جنوب تورکیه که در فهرست موقت موسسه آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شده، مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

منطقه ای که کلیسای تاریخی آلاهان در آن واقع شده در ارتفاعات دشت گوکسو قرار دارد ومانند موزیم فضای ازاد معلوم میشود.

این کلیسای تاریخی که احتمالا در بین سال های 440 تا 442 بعد از میلاد ساخته شده است در مکانی بین دو کلیسا که یکی از آنها تخریب شده بود ساخته شده و در آن چند اتاق برای کشیش ها و غسل تعمید وجود دارد.

بناهایی که در شرق و غرب آن قرار دارد از طریق یک راه روی بالای ستون به یکدیگر متصل شده است. در پشت این کلیسا نیز یک حمام تاریخی وجود دارد.

این کلیسا به دلیل شباهت به موزیم ایا صوفیه به "ایا صوفیه مرسین" نیز شهرت دارد.

گفته می شود اولیا چلبی نیز از این مسجد تاریخی بازدید کرده است.اخبار مربوطه