پروژه های ملی صنایع دفاعی تورکیه از دیروز تا به امروز

مرکز تولید تحت البحری تعرضی واکتشافی بعنوان یکی از مهمترین پروژه های تورکیه با امکانات داخلی ودربندر کشتی سازی استانبول تولید شده است

پروژه های ملی صنایع دفاعی تورکیه از دیروز تا به امروز

مرکزتولید تحت البحری تعرضی و اکتشافی بصفت یکی از مهمترین بخش پروژه های تورکیه با امکانات داخلی میباشد در بندرکشتی سازی استانبول تولید میگردد. در چهارچوب این پروژه تاکنون 4 فروند کشتی مورد نیاز خود را تولید کرده ایم. علاوه براین در مناقصه 4 فروند کشتی مورد نیاز پاکستان نیز برنده شدیم.

مرکزتحت البحری تعرضی و اکتشافی بعنوان یکی از مهمترین پروژه های تورکیه با امکانات داخلی و در بندر کشتی سازی استانبول تولید شده است. با آغاز این پروژه موانعی بر سر راه تولیدات صنایع دفاع ملی ایجاد شد. برغم آن این پروژه به پیش برده شد و زمانیکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت از موجودیت پروژه مذکور مطلع شد، به قوماندانهای مامور خدمت در این پروژه گفت که این پروژه منبعد در تحت حمایت من قرار خواهد داشت و هرکاری که برای انجام آن لازم باشد، انجام بدهید. با حمایت و پشتیبانی جناب اردوغان 4 امین کشتی خود را به آب انداختیم. همراه با این قرارداد ساخت 4 فروند کشتی برای پاکستان را نیز امضا کردیم. در چهارچوب این پروژه کشتی هیبه لی آده در 27 سپتامبر سال 2011 و کشتی بیوک آده در 27 سپتامبر 2013 فعالیت خود را آغاز کردند. کشتیهای بورگازآده و کینالی آده نیز به صفت سومین و چهارمین کشتیهای ملی مان به ترتیب در 18 ام سال 2016 و 3 ام جولای سال 2017 به آب انداخته شده و در حال حاضر تجهیز این کشتیها ادامه دارد.

کشتی جنگی سریع السیر " میلگم " با ظرفیت مقاومت بالا، منحیث یک تحت البحری مقاوم در مقابل انفجارهای زیرآب ساخته شده است. این تحت البحری برغم نبود هرگونه حمایت لوژیستیکی، از قابلیت سیر مدت 10 روز در ابحاربرخوردار بوده و در مقابل پیشرفتهای تکنولوژیکی انعطاف پذیر میباشد. فرود و برخاست روزانه و شبانه هلی کوپترهای 10 تنی نیز از این تحت البحری امکان پذیر می باشد.

کشتی جنگی میلگم از قابلیتهایی چون تعرضهای سطح بحر و تحت ابحار، دفاع هوایی، دیده بانی و اکتشاف، دفاع در مقابل تهدیدات نامتقارن و ماموریتهای فرماندهی و کنترل برخوردار بوده و با این ویژگیها یکی از تحت البحری های نظامی پیشرفته جهان می باشد.  

میلگم صاحب ویژگی و سیستمهای متعددی در راستای اجرای عملیات میباشد. سیستمهای مذکور عبارتند از:

  • سیستمهای تجسسی و ردیابی اهداف در جنگهای هوایی، بحری و الکترونیکی
  • سیستمهای آتش بار هدایت شونده با هدف مبارزه با اهداف سطح ابحار
  • سیستمهای اژدر علیه اهداف تحت ابحار
  • رادارهای هشدار دهنده الکترونیکی و لایزری

با پروژه کشتی ملی میلگم که قوماندانی نیروی بحری تورکیه در ساخت آن از امکانات داخلی استفاده کرده است، طراحی اولین کشتی جنگی تورک با ستندرد و تکنولوژی بالا تحقق یافت. میلگم در بندر کشتی سازی استانبول در سایه تلاشهای مصرانه کارگران، افسران درجه دار اردو و حمایت های داخلی ساخته شده است. تورکیه در تولید کشتی ملی آنچنان کارآیی نشان داده است که دیگر قادر به صادرات تولیدات داخلی به دیگر کشورها نیز میباشد.

مناقصه فروش 4 فروند کشتی جنگی مورد نیاز نیروی بحری پاکستان در 5 ام جولای سال 2018 به نتیجه رسید و تورکیه در این مناقصه برنده شد. این مناقصه در تاریخ صنایع دفاعی تورکیه با 5 میلیارد دالر درآمد، منحیث بالاترین رقم به ثبت رسید. در چهارچوب این مناقصه، ساخت 4 فروند کشتی آغاز خواهد شد. 2 فروند از کشتیهای مذکور در بندر کشتی سازی استانبول و دو کشتی دیگر نیز در کراچی پاکستان تولید خواهد شد.

تورکیه همراه با ساخت کشتیهای ملی مورد نیاز خود، فروش کشتیهای ملی به دیگر کشورها را نیز آغاز کرده است. این امر در راستای یاریهای اقتصادی، یاریهای چند جانبه به کشورمان را نیز بهمراه خواهد آورد.

 اخبار مربوطه