تورکیه سیستم مدافعه هوایی خود را تقویت می کند

تورکیه برای پاسخگویی به نیازهای دفاع هوایی خود در حال انجام یک تلاش جامع و همه جانبه است

تورکیه سیستم مدافعه هوایی خود را تقویت می کند

تلاش ها برای تقویت توانمندی های چند لایه دفاع هوایی و راکتی تورکیه ، ضمن بهره گیری حداکثر از امکانات داخلی با سرعت تمام ادامه دارد.

تورکیه برای پاسخگویی به نیازهای دفاع هوایی خود در حال انجام یک تلاش جامع و همه جانبه است.

در راستای نقشه راه دفاع هوایی و توسعه قابلیت دفاع هوایی و راکتی چندلایه تورکیه، ضمن استفاده از حداکثر امکانات ملی، پروژه های متعددی در حال شکل گیری هستند. در چارچوب مدل توسعه داخلی، با پیش کسوتی شرکت های تورک و در صورت لزوم شرکت های خارجی، از نهادها و سازمان های مذکور در زمینه پشتیبانی فنی درزمینه های مورد نیاز کمک گرفته می شود.

علاوه بر این، در پروژه هایی که فعالیت های طراحی و توسعه آن به پایان رسیده است مساعی ذیربط با برنامه ریزی در چارچوب صنایع جانبی و کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ، برای رسیدن به تولید خیلی زیادتر در حال تحقق است. برای این منظور، به خصوص از طریق شرکتهای راکتسان ،  آسلسان و دیگر شرکت های صنایع دفاعی، از همه امکانات و قابلیت ها استفاده میشود و از سرمایه گذاری های تکراری ممانعت میگردد تا راه رقابت پایدار داخلی فراهم شود.

یکی از اهداف مهم استراتژیک برای دفاع هوایی، "استفاده از امکانات داخلی برای افزایش و توسعه قابلیت دفاع هوایی چندلایه  برای تورکیه" است.

در راستای این استراتژی، ضمن مشارکت و همکاری با زیرگروههای پیمان ناتو و کشورهای عضو این پیمان،  در زمینه صنایع دفاعی و صنایع مشابه آن، راههای توسعه و تولید سیستم های دفاع هوایی، مورد پیگیری قرار داده میشود.

در چارچوب پروژه حصار، نیازهای موجود در سیستمهای داخلی و یا نسخه های صادراتی مشاهده شده و تلاشهای لازم برای افزایش برد راکتها به 40 کیلومتر صورت گرفته است.

همچنین تحت پروژه گوک توغ راکتهای هوا به هوایی که قرار است توسعه یابند از توانائیهای سیستمهای زمینی پروژه حیصار استفاده خواهند کرد .

علاوه بر این، با هدف هماهنگ کردن سیستم های توسعه یافته در محدوده پروژه قورقوت با پلت فرم بحری، آزمایشات لازمه به إتمام خواهد رسید. به این ترتیب، نیازهای قوماندانی نیروهای بحری از داخل کشور برآورده خواهد شد.

ادامه آزمایشهای موفقیت آمیز در پروژه حصار

آزمایش راکتهای پروژه دفاع هوایی حصار در مرکز معاونت صنایع دفاعی  و با همکاری آسلسان و راکتسان  با موفقیت انجام شده است.

فیرهای آزمایشی راکتهای دفاع هوایی در ارتفاع کم (حصار 15 / A کیلومتر) و در ارتفاع متوسط ​​(حصار 25 / O کیلومتر) برای دفاع از پایگاه های نظامی، بنادر، تاسیسات، طیاره های بال ثابت و دوار، راکت های کروز و راکتهای هوا به زمین و وسایل نقلیه بدون سرنشین ساخته شده و توسعه یافته است.

انتظار میرود راکت نوع اول در سال 2020 و راکت نوع دوم در سال 2021 وارد اردوی تورکیه شود.

دفاع بحری توسط راکتهای قورقوت انجام خواهد شد

سیستم  قورقوت که تحویل آن به قوماندانی نیروهای زمینی آغاز شده، برای محافظت از کشتی های جنگی در برابر راکتها مورد استفاده قرار می گیرد.

برای این منظور، درنخستین گام نمونه اولیه تولید به نام سیستم Korkut-D  ، با حمایت نیروهای بحری بر روی کشتی آموزشی TCG S.Mehmetpaşa جاسازی شده است. آزمایش های انجام شده با این سیستم نشان داد که  از Korkut-D میتواند برای محافظت از کشتی ها در برابر آسیب ها استفاده کرد.

استراتژی بلند مدت

تورکیه، نیاز خود به سیتمهای دور برد دفاع هوایی و راکتی را در کوتاه مدت با خرید راکتهای S-400 روس تامین خواهد کرد.

در میان مدت نیز از سیستمهایی که همراه با دیگر کشورها تولید میکند بهره خواهد برد. تورکیه اکنون همراه با شرکتهای راکتسان، آسلسان  و یوروسام در حال کار بر روی یک سیتم دفاع هوایی به نام SAMP-T است.

تورکیه در درازمدت، مصمم به دستیابی و تولید سیستم دفاع هوایی و راکتی ملی بلندبرد است.اخبار مربوطه