نخستین تصویربرداری از یکی از قدیمی ترین کهکشان‌ های جهان

ستاره‌شناسان با کمک تلسکوپ میلیمتری بزرگ مکزیکا موفق به تصویربرداری ازیکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌های جهان شدند

نخستین تصویربرداری از یکی از قدیمی ترین کهکشان‌ های جهان

ستاره‌شناسان با کمک تلسکوپ میلیمتری بزرگ مکزیکا موفق به تصویربرداری ازیکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌های جهان شدند

براساس خبرمنتشرشده درمجله "Nature Astronomy" ستاره‌شناسان موفق به تصویر برداری از یکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌های جهان با 12.8 میلیارد سال قدمت شده‌اند.

تصویربرداری از این کهکشان قدیمی تحت پروژه‌ یی با همکاری دانشمندانی از دانشگاه ماساچوست آمریکا و انستیتوت اخترفیزیک، اپتیک و الکترونیک ملی مکزیکا و با کمک تلسکوپ میلیمتری بزرگ (LMT) دراین کشورانجام شد.

تخمین زده میشود که این کهکشان 1 میلیارد سال پس ار انفجار بزرگ موسوم به "بیگ بنگ" ایجاد شده است.اخبار مربوطه