اولین ماهواره پرینتر سه بعدی در فضا

اولین ماهواره ای که با پرینتر 3 بعدی تهیه شده است به فضا پرتاب شد

اولین ماهواره پرینتر سه بعدی در فضا

فضانوردان روسی در ایستگاه فضایی بین المللی، اولین ماهواره ای که با پرینتر 3 بعدی تهیه شده است را به فضا پرتاب کردند.

فیودور یورچیکین و سرگی ریازانسکی که در ایستگاه فضایی بین المللی میباشند، در حین پیاده روی 6 ساعته در ایستگاه مذکور، 5 نانو ماهواره به فضا فرستادند. بخش خارجی و قوطی باتری یکی از ماهواره های مذکور توسط پرینتر سه بعدی تهیه شده است.

فضانوردان با ارسال این ماهواره که بخشهای الکترونیکی آن بدون مشکل تهیه گردید، قصد دارند تا واکنش قطعاتی که توسط پرینتر سه بعدی تهیه شده اند را در فضا مشاهده نمایند.

این ماهواره که در دانشگاه پولی تکنین تامسک سیبری تهیه گردیده است، در بسیاری از زبانهای دنیا نیز سلام به فضا ارسال کرده است.

انتظار میورد ماهواره های مذکور که به وزن 4.5 الی 10 کیلوگرم میباشند، پس از 5 الی 6 ماه به مدار زمین بازگردند.اخبار مربوطه