پرسش ماه

پرسش این ماه

6

01/06/2017

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش اینماهه مان در مورد لیگ قهرمانی تورکیش ایرلاینز 2016-2017 میباشد؟

لیگ جام قهرمانی2016 -2017  تورکیش ایرلاینز را کدام یک از تیمها بدست آورد ؟

الف) تیم زیسکا ماسکو

ب )  تیم فنر باغچه

ج )  تیم اولمپیا کوس

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 30 جون 2017 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای شما


به پرسش ماه جواب بدهید