پرسش ماه

پرسش این ماه

10

01/10/2017

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش اینماهه مان در مورد تدویر جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان سال جاری میباشد.

در جریان سال جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای چندمین بار تدویر جلسه نمود ؟

الف) 68

ب )  72

ج )  70

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 اوکتوبر2017 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای شما

 

 


به پرسش ماه جواب بدهید