پرسش ماه

پرسش این ماه - 4 - 03/04/2017

 

پرسش اینماهه مان در مورد این که در 2016 به چه تعداد توریست از کشور ترکیه دیدن کرده بود، است.

درجریان سال 2016 به چه تعداد توریست به کشور ترکیه سیاحت توریستی انجام داده و از جاهای تاریخی ان دیدن کرده بود ؟

الف) به تعداد 21 ملیون تن

ب )  به تعداد 16 ملیون تن

ج )  به تعداد 25 ملیون تن

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 اپریل 2017 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای شما

 


به پرسش ماه جواب بدهید