پرسش ماه

پرسش این ماه    -3-    01/03/2017    

پرسش اینماهه مان در مورد ریفراندومی که عنقریب در ترکیه راه اندازی خواهد شد بود ه و چنین مطرح گردیده است.

راه اندازی ریفراندوم اصلاحات در قانون اساسی ترکیه در کدام تاریخ برگذار خواهد شد؟

الف) در بیست وسوم ماه اپریل

ب )  در شانزدهم ماه اپریل

ج )  در ششم ماه می

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 اپریل 2017 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تلفنهای     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای شما

 


به پرسش ماه جواب بدهید