پرسش ماه

01/02/2018

 دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش اینماهه مان در مورد آخرین عملیات نظامی نیروهای مسلح تورکیه درخاکهای سوریه میباشد.

عملیات نظامی نیروهای مسلح تورکیه آغاز شده در ماه جنوری سال 2018 در عفرین سوریه با کدام نام شناخته میشود؟

الف) روبای صحرا

ب ) سپر دفاعی فرات

ج )  شاخه زیتون

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 فبروری سال 2018 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان

 


به پرسش ماه جواب بدهید