پلهای دوستی تورکیه بخش سوم، 28 جدی 1397 هجری شمسی

اینک میپردازیم به بیان بخش سوم فعالیت های تیکا "TİKA "در جهان

پلهای دوستی تورکیه بخش سوم، 28 جدی 1397 هجری شمسی

در دو برنامه گذشته به معرفی و ارائه اطلاعات در خصوص آژانس همکاری و توسعه تورک تیکا "TİKA "پرداختیم. این هفته نیز اطلاعات بیشتری در رابطه با فعالیت های این آژانس تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تیکا "TİKA "که تاکنون به 4250 پروژه در زمینه آموزش تحقق بخشیده، در کشورهای مختلف نظیر کولمبیا، فلسطین، نیجر، مقدونیه، آلبانیا و افغانستان در طول 5 سال اخیر بیش از هزار باب مکتب بنا کرده است. تیکا "TİKA "پروژه هایی با هدف کاهش فقر، حمایت استخدام زنان، رشد و توسعه شهری، حمایت از تامین امنیت غذایی، افزایش فعالیت ها در راستای افزایش درآمد اقشار کم درآمد و رشد بخش زراعت ومالداری طراحی میکند.

مکتب زراعت که با هدف جلوگیری از خشکسالی در قاره آفریقا و آموزش بهره گیری ملت آفریقا از ذخایر خود در موگادیشو پایتخت سومالیا احداث شده، امروزه به دانشکده ای مدرن در زمینه تکنیک های زراعت در منطقه تبدیل شده است. یکی دیگر از بخش های فعالیت تیکا"TİKA "، احداث تاسیسات تولیدی مدرن با هدف حمایت از آموزش فنی و حرفه ای در رشته های متنوع است. تاسیسات تولید روغن زیتون آباسان که از سوی این آژانس در غزه احداث شده، یکی از پروژه های نمونه است که سهم مهمی در استخدام و اقتصاد منطقه داشته است. در سال 2017؛ 3100 زارع غزه یی در این مرکز مشغول به کار شده اند. در سال 2016، نزدیک به 5 هزار تن روغن زیتون تولید شده و شهرداری آباسان  درمقابل هر تن روغن زیتون 100 دالر آمریکا درآمد حاصل کرده است.

نگرشی دیگر مان، عبارت از مدل یاری رسانی تورک بوده است:

مدل یاری رسانی توسعه تورک که از سوی تیکا"TİKA " اجرا می شود، دارای تفاوتهایی از نقطه نظر ساختار و اهدافآ ن با دیگر نهادهای یاری رسانی عبارتند از؛ اجرای بدون قید و شرط، صمیمانه بودن، شفافیت و آشکارا وروشن، انسان مدار، مسئولیت متقابل، آموزش متقابل، تقاضا محورومتمرکز بر راه حل بدون این مدل می باشد.اخبار مربوطه