تبصره یی بر آجندای امروز تورکیه و جهان چهارشنبه 26 جدی 1397 هجری شمسی

مصارف اسرائیل برای آمریکا وعلت حضور آمریکا در شرقمیانه چیست؟

تبصره یی بر آجندای امروز تورکیه و جهان چهارشنبه 26 جدی 1397 هجری شمسی

با نگاهی به سیاست جهانی آمریکا، اگر چه ممکن است انتقادات اساسی بسیاری مورد بحث باشد، ولی به راحتی خواهیم دید که از یک منطق منفعت مدار برخوردار است. با نگاه به سیاست شرقمیانه ای آمریکا نیز صرف نظر از یک دید انتقادی، میبینیم که آمریکا حتی در قبال کشور خود نیز از سیاستی به نفع مردم اش پیروی نمیکند.

تصمیم آمریکا در مورد اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل، علیرغم مخالفت همه ملت های جهان بجز چند کشور هدایت شده و منزوی شدن اینکشور در جریان رای گیری در سازمان ملل، اساسا از نظر مادی چه سودی برای مردم آمریکا به همراه داشت؟ آیا اصلا معلوم است که آمریکا چه هدفی از حضور در سوریه داشته و آیا قصد انجام چه کاری را در آنجا دارد؟

هم اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این رابطه جلب میکنیم:

آیا حمایت علنی آمریکا از ی پ ج که تورکیه آن را شاخه سازمان تروریستی پ ک ک دانسته و خود آمریکا نیز آن را به صفت یک سازمان تروریستی میشناشد، میتواند توجیه قابل قبولی داشته باشد؟ در حالیکه تهدیدی جدی از این ناحیه متوجه تورکیه میباشد. اخیرادونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تورکیه را تهدید کرد که درصورت حمله به ی پ ج، ضربه سنگینی را ازنقطه نظر اقتصادی وارد خواهد کرد. البته که تورکیه با سرفرود آوردن دربرابرآمریکا، هرگزبه حضوریک سازمان تروریستی درمرزهایش اجازه نخواهد داد. تورکیه هرگز در برابر تشکیل دولت در مرزهایش توسط یک سازمان تروریستی که ازده ها سال بدینطرف ، بر علیه انسان های بیگناه دست به هر نوع اقدام تروریستی زده سکوت اختیار نخواهد کرد. از آنجایی که هدف اصلی تورکیه سازمان های تروریستی در منطقه است، به رغم تهدید علنی آمریکا، نسبت به این کشور ازیک برخورد مبتنی برعقل سلیم، پیروی میکند. ولی تورکیه در این زمینه ناتوان نیست. در صورت لزوم، روندی که طی آن کلیه روابطش با آمریکا را مورد بازنگری قرار دهد، را آغاز خواهد کرد. تورکیه، برای جلوگیری از روندی که تهدیدی برای بقای آن به شمار میرود، لزوما، تدابیر متعددی از جمله پایان بخشی به کلیه روابط خود با آمریکا را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

آیا مواضع نابخردانه آمریکا در شرقمیانه یک پایه و اساس منطقی دارد؟

طبعا در این شرایط این سوال دراذهان ایجاد میشود که چرا آمریکا در قبال شرقمیانه ای که هیچ گونه منفعت اصولی و مادی برای این کشور به همراه ندارد، از یک سیاست غیرعقلانی پیروی میکند؟ همانند آنچه که در مورد بیت المقدس در پیش گرفت، چرا در برابر همه ملت های جهان می ایستد؟ به چه قیمتی حاضر است تورکیه را از دست داده و بر علیه اینکشور که یکی ازهم پیمانان مهم ناتوست، از شاخه سازمان تروریستی پ ک ک حمایت کند؟ سازمانی که خود نیز آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. چرا در برابر تورکها، عربها و تورکها از یک زبان تهدید آمیز استفاده میکند؟ چرا برای ایجاد یک ذهنیت حمایت کننده از تروریزم، تلاش میکند؟ آمریکا همه این اقدامات را با چه هدفی انجام میدهد؟

فاکتور اسرائیل

مقامات آمریکایی اظهارات خود در مورد همه اینها را حول محور داعش و ایران ایراد میکنند. ولی هیچ یک از این اظهارات قناعت بخش نبوده و حقیقی جلوه نمی نمایند. با نگاهی با مواضع غیرقابل پیش بینی و نابخردانه آمریکا، خواهیم دید که این کشور معمولا در موارد مربوط به اسرائیل دچار این نوع نقص فکری میشود. آمریکا در مورد موضوعات مربوط به اسرائیل، منافع خود را کنار گذاشته و از برخوردی غیرمنطقی پیروی میکند. وقتی موضوع اسرائیل مطرح میشود، سیاست های غیرعقلانی آمریکا، بدون شبهه که هم برای خود امریکا، هم برای اسرائیل و هم برای یهودیان غیرصهیونیستی هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت، روی دست گرفته میشود.

حال میبینیم که مصارف اسرائیل برای آمریکا وعلت حضور آمریکا در شرقمیانه عبارت ازچیست؟ 

 در این جا میتوان ازعوامل نتایج مختلفی در قبال این امربمیان می اید را بر شمریم. 1- هیچ شمردن  و مد نظر گرفته نشدن منافع آمریکا: اگر چه سیاست خارجی در اعصار مدرن معمولا بر اساس منافع ملی تدوین میشود ولی وقتی سخن از اسرائیل در میان باشد، آمریکا ازهرگونه منافع ملی خود دست میکشد. 2 - مخالفت با ارزشهای جهانی نظیر عدالت، آزادی، حقوق بشروهمه انسانهای صلح طلب جهان: حمایت بی قید و شرط از سیاست های تهاجمی واشغال گرایانه اسرائیل، طبعا ازجانب وجدان بیداربشر محکوم شده و باعث افزایش آمریکا ستیزی میشود. 3 - دشمنی با کشورهای منطقه: پیروی ازیک سیاست اسرائیل محور در شرقمیانه، استفاده ازیک زبان تهدید آمیزم بر علیه کشورهای منطقه، منجر به واکنش شدید مردم این کشورها میشود حتی اگر دولت هایشان سکوت کنند. 4 - از بین رفتن استقلال سیاست خارجی آمریکا، وقتی موضوع اسرائیل مطرح میشود: حمایت و موضع غیرعقلانی آمریکا در قبال اسرائیل، منجر به افزایش سیاستهای اشغالگرایانه و تهاجمی اسرائیل میشود. سیاست هایی که تا نسل کشی ادامه می یابد و جدا لازم است تا هر چه زودتر متوقف شود. 5 -افزایش مواضع ضد صهیونیستی: حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، باعث حملات فزاینده این کشور و اقدامات غیرانسانی آن، یکی از مهمترین علل افزایش صهیونیزم ستیزی در جهان به شمار میرود. بدون شک، نژاد پرستی و مخالفت با یک جامعه درهر کجا و بر علیه هر کسی که باشد، غیرقابل قبول و مردود است. 6 - افزایش خطر امنیتی اسرائیل: حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل، در اصل امنیت اینکشور را به خطر انداخته و به عنوان سیاستی که ترس امنیتی در اسرائیل را عمیق تر میکند، مشاهده میشود. این در حالی است که اگر اسرائیل از یک سیاست معقول، غیرتهاجمی و کمتر ظالمانه پیروی میکرد، واکنش کمتری را به خود جلب میکرد.

آمریکا به رغم اینکه برای خوددرکوتاه وبلند مدت وبرای اسرائیل دردرازمدت، هزینه هنگفتی به بارآورده است، چرا همچنان درقبال اسرائیل ازیک سیاست نابخردانه پیروی کرده و به حمایت کورکورانه خود ازاین کشورادامه میدهد؟ این مطلب موضوع مقاله ای دیگراست. فعلابه گفتن همین اکتفا میکنیم که هیچ کس درآمریکا، پیروی ازسیاست غیرعقلانی اینکشوربه عنوان یک ابرقدرت، درقبال کشور کوچک اسرائیل که با وجود قدرت و تحریف های لابی آن همچنان ادامه دارد را تایید نمیکند.

نویسنده:  پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید

 اخبار مربوطه