پل های دوستی تورکیه جمعه 21 جدی 1397 هجری شمسی

تیکا چه کار هایی را انجام میدهد؟

پل های دوستی تورکیه جمعه 21 جدی 1397 هجری شمسی

 

در برنامه تورکیه، پیوند دهنده  قلبها، به معرفی سازمان ها و نهادهایی چون انستیتوت یونس امره، سازمان جوامع خویشاوند و تورک های مقیم خارج از کشور، هلال احمر و آژانس توسعه و همکاری تورک تیکا، می پردازیم. در برنامه گذشته اطلاعاتی در رابطه با تیکا ارائه کرده بودیم. این هفته و در هفته های بعدی، به بررسی فعالیت های این آژانس خواهیم پرداخت.

تیکا که حلقه ای از زنجیره تمدن وقفهای تورکیه است، با یاری هایی که به دوردست ترین نقاط جهان انجام میدهد، دیدگاه انسانی و وجدانی تورکیه را به خوبی به نمایش می گذارد.

تیکا با اجرای پروژه هایی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در جغرافیای وسیعی از آسیای میانه گرفته تا منطقه بالکان و از آفریقا تا آمریکای لاتین، تجارب و اندوخته های تورکیه را با دوستان سهیم می شود.

تیکا تاکنون با تقریبا 25 هزار پروژه در خارج از کشور، شفاخانه ها، مکاتب و جاده ها را احداث نموده و نیاز صدها هزار مظلوم را تامین کرده است. این اقدامات سهم بسزایی در تقویت و تحکیم پیوندها و روابط دوستان بین تورکیه و کشورهای مختلف داشته است.

پروژه های تیکا در بخش های مختلف نظیر آموزش، صحت عامه، اسکان، حفظالصحه طفل ومادر، زراعت ومالداری، حمل و نقل، تولید، استخدام و تصفیه آب مورد اجرا قرار داده میشود. هدف از اجرای این پروژه ها یاری رسانی به کشورهای دوست در راستای توسعه  سازمانی و تقویت همکاری ها می باشد. در طول سالهای 2015 تا 2017، در حدود 250 پروژه با ترمیم و بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی در جغرافیای وسیعی از آسیای میانه تا شرقمیانه و آفریقا از سوی تیکا مورد اجرا قرار گرفته است.

در شفاخانه ها و مراکز صحی یی که از سوی تیکا درافغانستان سومالیا، فلسطین، سودان، پاکستان؛ قرقیزستان، مولداویا و کشورهای دیگر احداث شده، صدها هزار مریض تحت تداوی گرفته شده اند.اخبار مربوطه