نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 9 قوس 1397 هجری شمسی -47-

برگزیت و تاثیرات آن بر اتحادیه اروپا

نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 9 قوس 1397 هجری شمسی -47-

نظری به آجندای تورکیه جهان

در پایان مذاکرات فشرده و به دنبال استعفای بسیاری از وزرای بریتانیایی، یک توافقنامه جداسازی 600 صفحه ای بین انگلیس و اتحادیه اروپا به دست آمد.

در ماه جون سال 2016، مردم انگلستان  با راه اندازی یک ریفراندوم نظر خود را نسبت به ترک اتحادیه اروپا انجام دادند. پس از انتخابات، دولت بریتانیا مذاکرات را با اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو اتحادیه انجام داد. در پایان مذاکرات فشرده و استعفای بسیاری از وزرای بریتانیایی، یک توافقنامه جداسازی 600 صفحه ای بین انگلیس و اتحادیه اروپا بمیان آمد. متن موافقتنامه یی که توسط طرفین در تاریخ 25 نوامبر به تصویب رسیده است، باید توسط مجلس بریتانیا در تاریخ 11 دسامبر تصویب شود. در پارلمان بریتانیا، بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که این موافقت نامه را قبول نمیکنند. به این ترتیب به نظر میرسد که تایید نهایی این توافقنامه با خطراتی روبروخواهد شد.

اکنون به نوشته جان اجون محقق و پژوهشگردر انستیتوت ستا در این زمینه را تقدیم شما میناییم:

اگر توافق میان طرفین تا تاریخ خروج از اتحادیه اروپا امضا نشده و توسط پارلمان بریتانیا تأیید نشود، بریتانیا با خروجی سخت از اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. به منظور جلوگیری از این وضعیت، توافق نامه تیریزا می به صفت نخست وزیر دولت انگلیس با اتحادیه اروپا منحیث یک گام مهم تلقی میشود. اگر چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا غناراضایتی خود در جهت خروج انگلستان ازاتحادیه را ابراز داشتند، اما  آنها از آرامشی که این توافق نامه به همراه ‌آورده است نیز سخن میگویند. به ویژه برای جلوگیری از تکرار خروج دیگر کشورها از اتحادیه اروپا سعی شده تا انگلستان بخاطر این خروج به میزان قابل توجهی از مزیتهای اتحادیه اروپا محروم بماند.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اسپانیا از جمله کشورهایی بود که به صورتی جدی و طولانی مخالف برگزیت بود. در واقع وضعیت سیاسی و حقوقی منطقه جبل الطارق در جنوب اسپانیا منجر به تهدید مادرید به استفاده از ویتو، علیه بریتانیا شده بود. گرچه جبل الطارق از سال 1713 به انگلیس وابسته است، اما دولت اسپانیا همچنان ادعا میکند جبل الطارق متعلق به اینکشور است.  تعیین گذرگاه مرزی در لابلای مقررات موافقتنامه برگزیت وضعیت اسپانیا در جبل الطارق را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. دولت اسپانیا در همین راستا اعتراض خود را نسبت به نمایندگان اتحادیه اروپا ابراز کرد و پس از دریافت اطمینان از وضعیت جبل الطارق، ازحق ویتوی خودمنصرف شد.

نوار مرز دیگری که در خلال جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مد نظر قرار دارد مرز بین آیرلند و آیرلند شمالی است. احزابی که مایل به وجود یک مرز سخت میان دو منطقه نیستند تصمیم گرفتند تا سال 2020 یک دوره گذار را تحقق بخشند و راه حل خاصی برای ایرلند پیدا کنند. در همین راستا، انگلستان در اتحادیه گمرکی در خلال دوره گذار شرکت خواهد کرد، اما دیگر عضوی از اتحادیه اروپا نخواد بود.

گرچه موافقتنامه برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا ممکن است یا یک مانع بزرگ بالقوه مانند پارلمان بریتانیا روبرو شود، اما به طور کلی این حادثه یک وضعیت جدیدی را برای نخستین بار به وجود خواهد آورد. توافقنامه  برگزیت که نمونه دیگری برای ان وجود ندارد میتواند منحیث الگویی برای اتحادیه اروپا، کشورهای مایل به خروج و حتی کشورهای مایل به ورود به آن نیز مطرح شود. به این ترتیب درهنگام انسداد مذاکرات عضویت تورکیه و کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا توافقنامه موجود میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت میتواند مد نظر قرار گیرد و مدل جدیدی از شراکت را به میان آورد.

از سوی دیگر، این واقعیت که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج میشود، میتواند تاثیرات جئواستراتژیک زیادی با خود داشته باشد. اتحادیه اروپا که کشور مهمی مانند انگلیس را از دست داده است در اروپای شرقی به عنوان حوزه نفوذ روسیه در موقعیتی ضعیف تر از قبل خواهد بود. علاوه بر این، در یک دوره ای که درمورد اردوی اروپا سخن گفته میشود، جدایی کشوری چون بریتانیا که قدرتمندترین اردوی اروپا و اتحادیه اروپا است، میتواند نگرانی ها و تردیدهای موجود را در مورد مفکوره اردوی اروپایی تقویت کند. از سوی دیگر، با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تعادل قدرت و اتحاد در اروپا  به هم خواهد خورد.

از این پس بریتانیا نه عضو اتحادیه اروپا بلکه کشوری همسایه با این اتحادیه همانند روسیه، تورکیه و شمال آفریقا میباشد.    

تبصره یی بود به قلم جان آجون نویسنده و گذارشگرموسسه تحقیقات ستراتیژیک اقتصادی و سیاسی ستا.

 اخبار مربوطه