پروژه های ملی صنایع دفاعی تورکیه از دیروز تا به امروز- کوادکوپترهای ملی

کوادکوپترها و طیاره های بدون سرنشین ملی تورکیه تبدیل به کابوس تروریست ها شده است

پروژه های ملی صنایع دفاعی تورکیه از دیروز تا به امروز- کوادکوپترهای ملی

تورکیه در صدد خرید کوادکوپترهایی که قادر به عملیات انتحاری در مبارزه تروریزم هستند از آمریکا است ولی آمریکا قصد فروش آنها را ندارد. تورکیه امروز تولید و بکاربری طیاره های بدون سرنشین کامیکازه ملی "آلپاگو" و "کارگو" و طیاره بدون سرنشین نظارتی "طوغان" را آغاز کرد.

ارزیابیهای"ترکان زنگین" مدیر آموزشی سندیکای حرب-کار تورکیه را در این زمینه تقدیم  حضورتان می کنیم.

تورکیه در سالهای اخیر با تولیدات ملی جدید در بخش صنایع دفاعی جلب دقت میکند. "کوادکوپتر"هایی که معمولا در فیلمبرداری های سینمایی به عنوان حمل کننده کامره عکاسی مورد استفاده قرار میگرفت، امروزه در بخش های مختلفی به کار می رود. در همین راستا کوادکوپترها و طیاره های بدون سرنشینی را که مزیت های مهمی در مبارزه با تروریزم دارند، با امکانات داخلی تولید میکنیم. تورکیه خواهان خرید کوادکوپترهای قادر به انجام عملیات انتحاری در مبارزه با تروریزم هستند بود ولی آمریکا این کوادکوپترها را به تورکیه نفروخت. عدم فروش چنین تجهیزات موثر در مبارزه با تروریزم از سوی آمریکا به شریک استراتژیکی اش تورکیه، تعجب آور است. ولی تورکیه با استفاده از این فرصت، موفق به تولید و کاربرد کوادکوپترهای داخلی شد. تورکیه تولید سلسله یی این محصول داخلی را با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات داخلی آغاز کرد. حتی مراجعه کشورهای مختلف برای خرید این تولیدات از تورکیه، یکی از نشانه های مهم تورکیه در این زمینه میباشد. تورکیه یکی از سه کشور تولید کننده این نوع "طیاره های بدون سرنشین کامیکازه" در جهان است.

تورکیه در تکنولوژی طیاره های بدون سرنشین در جایگاه مهمی قرار دارد. تولید سلسله "طیاره های بدون سرنشین کامیکازه مسلح" که به صفت سربازان تورکیه در آسمان شهرت دارند، آغازشده واز سوی نیروهای مسلح کشور مورد استفاده قرار میگیرد. اکنون  میخواهیم در مورد سه طیاره بدون سرنشینی که از سوی شرکت سهامی -انجنیری و تجارت تکنولوژی دفاعی به صفت اسلحه  ملی طراحی و تولید شده، سخن بگوییم. این سه طیاره بدون سرنشین عبارتند از: الپاگو ALPAGU، گارگو KARGU و طوغان TOGAN میباشد که از جانب شرکت سهامی -انجنیری و تجارت تکنولوژی دفاعی تاسیس شده با هدف تحقق پروژه های تخنیکی و ترانسفر تکنولوژی با تصمیم کمیته  اجرایی صنایع دفاعی تولیدشده است.

اولین طیاره های بدون سرنشین کامیکازه و نظارتی ملی تورکیه از نوامبر 2017 به قوماندانی نیروهای خاص و قوماندانی نیروی بحری تحویل داده میشود. طیاره بدون سرنشین کامیکازه ملی کارگو در عملیات شاخه زیتون در عفرین بکار برده شده بود. کارگو با تعقیب 5 تروریست در حال فرار با نزدیک شدن به این تروریست های پ ک ک خود را منفجر کرده و آنها را از پای درآورده بود. پرسونل نیروهای خاص در سایه کارگو، تروریست ها را از فاصله 5 کیلومتری از پای دراورده بود. کارگو پس از عفرین اکنون نیز در قندیل تبدیل به کابوس تروریست ها شده است.

کوادکوپترهای ملی امروزه یکی از موثرترین و قدرتمندترین تجهیزات جنگی در عملیات مبارزه با تروریزم و جنگ های نامنظم هستند. معنای کلمه "آلپاگو" "جوانمردی که به تنهایی به نبرد با دشمن میرود" است. این کوادکوپتر از سوی یک سرباز قابل حمل میباشد. این کوادکوپتر میتواند با شناسایی اهداف، عناصر دشمن را از پای درآورد.

به گفته شرکت سهامی انجنیری و تجارت تکنولوژی دفاعی برخی از ویژگی های آلپاگو عبارتند از: اکتشاف، نظارت و قابلیت نشانه گیری تهدیدات کوچک.

معنای کارگو "برج دیدبانی در قله کوه" میباشد. این کوادکوپتر با نام " کوادکوپتر مسلح کامیکازه" با بال گردان نیز شناخته میشود. به گفته شرکت سهامی انجنیری و تجارت تکنولوژی دفاعی برخی از ویژگی های کارگو عبارتند از: قابلیت کار با کنترل از راه دور و طیاره بدون سرنشین ملی مجهز به بال گردان. کارگو از قابلیت شرکت در عملیات در روز و شب برخوردار است. امکان هدف گیری اهداف متحرک را دارد. علاوه بر قابلیت امهای خود، تنظیم ارتفاع امها نیز امکان پذیر است.

نام "طوغان" از نوعی پرنده که "چشمانی تیز داشته و با بالهای قدرتمندش در آسمان به شکل دایره ای پرواز میکند" گرفته شده است. به گفته شرکت سهامی انجنیری و تجارت تکنولوژی دفاعی طوغان برای استفاده در عملیات اکتشافی و نظارتی طراحی شده است. این کوادکوپتر مجهز به نرم افزار برنامه ریزی، هوش خودمختار بوده  و قابلیت حرکتی اش جلب دقت میکند. طوغان  قابل حمل از سوی یک سرباز بوده و طیاره بدون سرنشین مجهز به بال چرخشی چند روتور است.

این طیاره های بدون سرنشین ملی فرصت فرار به تروریست ها نمیدهد. این  طیاره بدون سرنشینها قادر به نفوذ در لانه های تروریست ها و از پای دراوردن آنهاست. آلپاگو و کارگو در کمتر از یک دقیقه آماده شده و پرتاب میشود. با حمل مهمات ضد انسان با سرعت 120-140 کیلومتر در ساعت به سوی هدف غوطه میخورد. مهمات این کوادکوپتر تمامی اهداف واقع در اراضی به وسعت 20 متر مربع را از بین می برد. تورکیه با تولید این کوادکوپترها که ثمره فعالیت های ملی و داخلی است، موجب رعب و وحشت تمامی سازمان های تروریستی گردیده است.اخبار مربوطه