نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه 29سرطان 1397 هجری شمسی-30-

چه ارتباطی بین سازمان تروریستی NSU با واحد اطلاعات امنیتی آلمان وجود دارد؟

نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه 29سرطان 1397 هجری شمسی-30-

نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه 29 سرطان 1397 هجری شمسی -30-

با وجودی که دولت و جامعه آلمان ادعا میکنند که از حادثه تروریستی NSU درس عبرت گرفته اند، اما نژاد پرستی و اسلام ستیزی بیشتر از قبل آن در جامعه آلمان در حال گسترش میباشد

اگر چه دوسیه یی سازمان تروریستی NSU پس از یک پروسه محکمه یی پنج ساله به پایان رسید، اما سوء ظن ها و عدم اطمینان ها در دوسیه یی NSU همچنان باقی است. با وجودی که دولت و جامعه آلمان ادعا می کنند که از حادثه تروریستی NSU درس عبرت گرفته اند، اما نژاد پرستی و اسلام ستیزی بیشتر از قبل در جامعه آلمان در حال گسترش می باشد. دعوی مربوط به سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان که متهم به کشتن 10 تن منجمله 8 تورک، سرقت از بانک ها و انجام حملات بمب گذاری میباشد، به مراحل پایانی نزدیک شد. در این دعوی که در محکمه یی عالی مونیخ بیش از پنج سال طول کشید، بیاته چیپه متهم درجه اول این دوسیه همراه با چهار متهم دیگر محاکمه شدند. در حالی که بیاته چیپه متهم درجه اول این دوسیه به حبس ابد محکوم گردید، چهارمتهم دیگربرای دوره های مختلف محکومیت حبس درینزول کردند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر عدلیه و واحدهای امنیتی آلمان، سازمان تروریستی NSU از سه نفر تشکیل می شود. بدست آمدن اجساد Uwe Böhnhard و Uwe Mundlos دو تن از اعضای این سازمان تروریستی در تاریخ 4 نوامبر 2011 پس از انجام سرقت ازیک بانک وادعاهای مبنی بر اینکه خودکشی کرده اند، باعث ایجاد شک و شبهات بسیاری شده بود. علاوه براین، تسلیم شدن بیاته چیپه به عنوان مظنون اصلی دوسیه یی NSU چند روز پس از به آتش کشیدن آخرین خانه مورد استفاده توسط این گروه تروریستی و ادعاهای مربوط به اینکه NSU با سازمان حفاظت ازقانون اساسی درارتباط میباشد، باعث شد تا این فکر به اذهان بیاید که درمورد دوسیه یی NSU هنوزبرخی ازچیزها مبهم باقی مانده است. به خصوص امحای 130 فایل مرتبط با NSU از سوی سازمان حفاظت از قانون اساسی که واحد مربوط به اطلاعاتی امنیت داخلی آلمان میباشد، تضمین کرد که برخی از حقایق مربوط به این دوسیه یی هیچگاه آشکارنخواهد شد. چنانچه وکلای مدافع این دوسیه یی نیز معتقدند که سازمان تروریستی NSU از 3 نفر تشکیل شده است. علیرغم ختم دوسیه یی NSU، هنوز هیچ پاسخی به این سوال داده نشده است که واحدهای امنیت ملی آلمان به ویژه آژانس حفاظت از قانون اساسی، درمورد NSU چه چیزی میداند. بعد از وقوع قتل های مذکوردرآلمان توسط سازمان تروریستی NSU، واحدهای امنیتی آلمان ابتدا از خانواده قربانیان مشکوک شده و احتمال نژادپرستانه بودن این قتل ها را رد کردند. رسانه های آلمانی نیز از این قتل ها با عنوان "قتل دونرجیان" نام بردند. از آنجایی که واحدهای امنیت ملی آلمان تمامی اطلاعات واصله و احتمال نژادپرستانه بودن این قتلها را رد کردند، بنابراین سازمان تروریستی NSU توانست، برای سالهای طولانی به ارتکاب این جنایات ادامه دهد و در مجموع 10 انسان در نتیجه این جنایتها جان خود را ازدست دادند. همزمان با ختم دوسیه یی سازمان تروریستی NSU در آلمان، متاسفانه براساس نظرسنجی انجام گرفته، در سالهای اخیر حزب راست افراطی AFD که بزرگترین شاخص نژادپرستی و اسلام هراسی در این کشور است، در ردیف دومین حزب سیاسی آلمان قرار گرفت و بیشترین حمایت را از افکار عمومی این کشور به دست آورد. با افزایش محبوبیت حزب AFD در آلمان و قرار گرفتن آن در ردیف دومین حزب بزرگ این کشور، میتوان گفت که نژاد پرستی و اسلام هراسی در بطن سیاست و جامعه آلمان به رسمیت شناخته شده است. بیگانه ستیزی و اسلام هراسی که از مدتها پیش در جامعه آلمان وجود داشته، اکنون با حزب AFD به شکلی ملموس قابل رویت میباشد. از سوی دیگر سخنرانی ها و اجرائیات سوسیالیستهای مسیحی که شریک دولت ائتلافی هستند و نشان دادن رویکردی مشابه با برخورد حزب AFD در جهت بیگانه ستیزی و اسلام هراسی نشان میدهد که جامعه آلمان تغییرات بسیار جدی را سپری می کند. از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز برای اولین باردرجامعه آلمان، نژادپرستی و خصومت علیه یک دین خاص، تا این حد افزایش ینزوله است. یکی دیگر از شاخص های نشان دهنده تغییرات در جامعه آلمان، تیم ملی این کشور است. تیم ملی آلمان که در سال 2014 قهرمان جهان شد، سالها به عنوان نمونه موفق سازگاری و تطابق زندگی چند فرهنگی نشان داده میشد. مهاجرین بسیاری همچون مسعود اوزایل، ایلکای گوندوغان، سامی خدیرا، لوکاس پودولسکی، جروم بواتنگ و بسیاری دیگر در تیم ملی آلمان بازی میکردند. اما تیم ملی آلمان نیز تحت تاثیر نژادپرستی قرار گرفت. اولین رسوایی بزرگ در تیم ملی این کشور جمله الکساندر گولاند رهبر حزب AFD در مورد بواتنگ بود که گفته بود: "ملت بواتنگ را به عنوان همسایه خود نمیخواهد". دومین رسوایی بزرگ در رابطه با مسعود اوزایل و ایلکای گوندوغان اتقاق نزولاد. این افراد بدلیل گرفتن عکس با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در انگلستان در معرض انتقادات قرار گرفتند. حتی دلیل حذف تیم ملی آلمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه، گرفتن عکس یادگاری مسعود اوزایل با رئیس جمهور اردوغان اعلام شد. بطور خلاصه می توان گفت که جامعه آلمان در سالهای اخیر شاهد افزایش احساسات نژادپرستانه، بیگانه ستیزی و اسلام هراسی می باشد.

مترجم

اگر چه دوسیه یی سازمان تروریستی NSU پس از یک پروسه محکمه یی پنج ساله به پایان رسید، اما سوء ظن ها و عدم اطمینان ها در دوسیه یی NSU همچنان باقی است. با وجودی که دولت و جامعه آلمان ادعا میکنند که از حادثه تروریستی NSU درس عبرت گرفته اند، اما نژاد پرستی و اسلام ستیزی بیشتر از قبل در جامعه آلمان در حال گسترش می باشد. دعوی مربوط به سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان که متهم به کشتن 10 تن منجمله 8 تورک، سرقت از بانک ها و انجام حملات بمب گذاری میباشد، به مراحل پایانی نزدیک شد. در این دعوی که در محکمه یی عالی مونیخ بیش از پنج سال طول کشید، بیاته چیپه متهم درجه اول این دوسیه همراه با چهار متهم دیگر محاکمه شدند. در حالی که بیاته چیپه متهم درجه اول این دوسیه به حبس ابد محکوم گردید، چهار متهم دیگر برای دوره های مختلف محکومیت حبس درینزول کردند.          

اکنون به ارزیابی های جان آجون نویسنده و محقق بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ستا را در این زمینه گوش می دهیم.

 

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر عدلی و واحدهای امنیتی آلمان، سازمان تروریستی NSU از سه نفر تشکیل میشود. بدست آمدن اجساد اوی بونهارد Uwe Böhnhard و اویموندلوس Uwe Mundlos دو تن از اعضای این سازمان تروریستی در تاریخ 4 نوامبر 2011 پس از انجام سرقت از یک بانک و ادعاهای مبنی بر اینکه خودکشی کرده اند، باعث ایجاد شک و شبهات بسیاری شده بود. علاوه بر این، تسلیم شدن بیاته چیپه به عنوان مظنون اصلی دوسیه یی NSU چند روز پس از به آتش کشیدن آخرین خانه مورد استفاده توسط این گروه تروریستی و ادعاهای مربوط به اینکه NSU با سازمان حفاظت از قانون اساسی در ارتباط می باشد، باعث شد تا این فکر به اذهان بیاید که در مورد دوسیه یی NSU هنوز برخی از چیزها مبهم باقی مانده است. به خصوص امحای 130 فایل مرتبط با NSU از سوی سازمان حفاظت از قانون اساسی که واحد مربوط به اطلاعاتی امنیت داخلی آلمان میباشد، تضمین کرد که برخی از حقایق مربوط به این دوسیه یی هیچگاه آشکار نخواهد شد. چنانچه وکلای مدافع این دوسیه یی نیز معتقدند که سازمان تروریستی NSU از 3 تن تشکیل شده است. علیرغم ختم دوسیه یی NSU، هنوزهیچ پاسخی به این سوال داده نشده است که واحدهای امنیت ملی آلمان به ویژه آژانس حفاظت از قانون اساسی، در مورد NSU چه چیزی می داند. بعد از وقوع قتل های مذکور در آلمان توسط سازمان تروریستی NSU، واحدهای امنیتی آلمان ابتدا از خانواده قربانیان مشکوک شده و احتمال نژادپرستانه بودن این قتل ها را رد کردند. رسانه های آلمانی نیز از این قتل ها با عنوان "قتل دونرجیان" نام بردند. از آنجایی که واحدهای امنیت ملی آلمان تمامی اطلاعات واصله و احتمال نژادپرستانه بودن این قتلها را رد کردند، بنابراین سازمان تروریستی NSU توانست، برای سالهای طولانی به ارتکاب این جنایات ادامه دهد و در مجموع 10 انسان در نتیجه این جنایتها جان خود را از دست دادند. همزمان با ختم دوسیه یی سازمان تروریستی NSU در آلمان، متاسفانه بر اساس نظرسنجی انجام گرفته، در سالهای اخیر حزب راست افراطی AFD که بزرگترین شاخص نژادپرستی و اسلام هراسی در این کشور است، در ردیف دومین حزب سیاسی آلمان قرار گرفت و بیشترین حمایت را از افکار عمومی این کشور به دست آورد. با افزایش محبوبیت حزب AFD در آلمان و قرار گرفتن آن در رده دومین حزب بزرگ این کشور، می توان گفت که نژاد پرستی و اسلام هراسی در بطن سیاست و جامعه آلمان به رسمیت شناخته شده است. بیگانه ستیزی و اسلام هراسی که از مدتها پیش در جامعه آلمان وجود داشته، اکنون با حزب AFD به شکلی ملموس قابل رویت می باشد. از سوی دیگر سخنرانی ها و اجرائیات سوسیالیستهای مسیحی که شریک دولت ائتلافی هستند و نشان دادن رویکردی مشابه با رویکرد حزب AFD در جهت بیگانه ستیزی و اسلام هراسی نشان میدهد که جامعه آلمان تغییرات بسیار جدی را سپری میکند. از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز برای اولین بار در جامعه آلمان، نژادپرستی و خصومت علیه یک دین خاص، تا این حد افزایش ینزوله است. یکی دیگر از شاخص های نشان دهنده تغییرات در جامعه آلمان، تیم ملی این کشور است. تیم ملی آلمان که در سال 2014 قهرمان جهان شد، سالها به عنوان نمونه موفق سازگاری و تطابق زندگی چند فرهنگی نشان داده میشد. مهاجرین بسیاری همچون مسعود اوزیل، ایلکای گوندوغان، سامی خدیرا، لوکاس پودولسکی، جروم بواتنگ و بسیاری دیگر در تیم ملی آلمان بازی می کردند. اما تیم ملی آلمان نیز تحت تاثیر نژادپرستی قرار گرفت. اولین رسوایی بزرگ در تیم ملی این کشور جمله الکساندر گولاند رهبر حزب AFD در مورد بواتنگ بود که گفته بود: "ملت بواتنگ را به عنوان همسایه خود نمی خواهد". دومین رسوایی بزرگ در رابطه با مسعود اوزیل و ایلکای گوندوغان اتقاق نزولاد. این افراد بدلیل گرفتن عکس با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در انگلستان در معرض انتقادات قرار گرفتند. حتی دلیل حذف تیم ملی آلمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه، گرفتن عکس یادگاری مسعود اوزایل با رئیس جمهور اردوغان اعلام شد. بطور خلاصه میتوان گفت که هنوز ابهامات بسیاری درارتباط بین سازمان تروریستی NSU با واحد اطلاعات امنیتی آلمان وجود دارد و جامعه آلمان در سالهای اخیر شاهد افزایش احساسات نژادپرستانه، بیگانه ستیزی و اسلام هراسی میباشد و

مترجم: جان آجون محقق بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ستا.اخبار مربوطه