صدمین سالگرد ظلم‌های ارمنی ها

سخنان دکتر محمدرضا هیئت مدیر مرکز مطالعاتی تبریز در رابطه با صدمین سالگرد مظالم ارمنی ها در آذربایجان جنوبی و مسئله قره باغ کوهستانی

صدمین سالگرد ظلم‌های ارمنی ها

دکتر محمدرضا هئیت مدیر مرکز مطالعاتی تبریز اظهار داشت: " در سال 1918 گروه های ارمنی که با حمایت دول روسیه، فرانسه و انگلستان مسلح شده بودند، بیش از 130 هزار انسان در منطقه آذربایجان جنوبی را به قتل رسانیدند."

محمدرضا هیئت مدیر مرکز مطالعاتی تبریز (TEBAREN)  در زمینه صدمین سالگرد ظلم های ارمنی ها در آذربایجان غربی ایران و مسئله قره باغ کوهستانی با خبرگزاری آناتولی گفتگویی انجام داد.

دکترهیئت با اشاره به قتل عام بزرگی که در سال 1918 در منطقه آذربایجان غربی در ایران انجام داده شد گفت: "متاسفانه این مسئله درترکیه به تمام معنی دانسته نشده است. و از انجایی که در سالهای بعد نیزشاهد مصائیب و مشقات مشابهی بودیم، این حوادث بیشتر ذکر شده اند."

هیئت افزود: "این فاجعه ریشه تاریخی عمیقی دارد. امسال صدمین سالگرد تراژدی انسانی قتل‌عام ترکان درولایت آذربایجان غربی توسط گروه‌های مسلح ارمنی و آسوری می‌باشد. در این قتل‌عام که به صفت فاجعه‌ای بزرگ انسانی تاریخ بشریت به شمار میرود تنها در شهرهای اورمیه، سلماس و خوی درایالت آذربایجان غربی نزدیک به ۱۳۰ هزار ترک توسط گروه‌های مسلح ارمنی و آسوری به قتل رسیدند."

دکتر هیئت تصریح کرد: "این رقم نزدیک به یک ‌سوم جمعیت آن زمان منطقه بود و هدف از این قتل‌عام پاکسازی منطقه از ترکان و تحقق پروژه ارمنستان بزرگ بود."

مدیر مرکز مطالعاتی تبریز افزود: "علیرغم گذشت صد سال از این فاجعه بزرگ، داغ آن در دل ها تازه است. هدف آنها تاسیس دولت مسیحی ارمنی بود. همان سال در قفقاز چنین دولتی تشکیل دادند. اگر درجنوب آذربایجان نیز چنین دولتی تشکیل داده میشد، در مرحله بعدی این دو دولت به هم پیوسته و آرزوی تاسیس "ارمنستان بزرگ" تحقق مییافت. ولی در آن دوره اردوی عثمانی به یاری آذربایجان (در منطقه ایران) شتافته، از تاسیس دولت مسیحی جلوگیری کرده  و انسانها را نجات داد."

"ما نمیخواهیم حافظه تاریخی مان را تجدید کنیم"

دکتر محمدرضا هیئت در پاسخ به سوالی در زمینه اینکه "چرا علیرغم وجود اسناد و مدارک متعدد در رابطه با مظالم ارمنی ها در آرشیف ها، برای چه این تیز ارمنی ها که ادعا میکنند مورد نسل کشی قرار گرفته اند در جامعه بین المللی بیشتر پذیرفته میشود" گفت: "من دراین نقطه ابتدا خودمان را مقصرمیدانم. ما خود نمیخواهیم که حافظه تاریخی مان را تجدید کنیم. و به بسیار راحتی حوادث تاریخی را فراموش می کنیم."

هیئت با اشاره به اینکه قتل عام 100 سال گذشته ارمنی ها در آذربایجان غربی، متاسفانه درترکیه به تمام معنی دانسته نشده است، ازعدم وجود آگاهی و اطلاعات کافی در رابطه با قتل عام های مشابه در آناتولی در نقاط مختلف دنیای ترک ابراز تاسف کرد.

 "قره باغ باید فورا از اشغال آزاد گردد"

دکتر محمدرضا هئیت مدیر مرکز مطالعاتی تبریز در رابطه با حل مسئله قره باغ اشغالی ارزیابی هایی انجام داد.

وی گفت: "به عقیده من آزادسازی قره باغ از اشغال ارمنی ها چاره ای جز گزینه نظامی ندارد. خاکی که با اسلحه اشغال شده با اسلحه پس گرفته میشود."

دکتر هیئت ضمن اشاره به اینکه اردوی جمهوری آذربایجان در مقایسه با گذشته قدرتمندتر هست اظهار داشت: "ولی این کار ریسک هایی دارد. در یک طرف این مسئله روسیه قراردارد، در سوی دیگر آن کشورهای غربی واز جانبی نیز ایران. از آنجایی که آذربایجان جمهوری نوپایی می باشد، منطقه نمیخواهد وارد چنین ریسکی شود."

هیئت با بیان اینکه قره باغ از 25 سال اخیر بدین طرف تحت اشغال قرار دارد، لازم است که فورا آزاد شود تصریح کرد: "مسئله قره باغ کوهستانی باید در اسرع وقت حل گردد. ترکیه همواره در کنار آذربایجان است. ترکیه هم از نظر سیاسی و هم نظامی و هم از بعد آموزشی، همواره از آذربایجان حمایت کرده است."اخبار مربوطه