چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهار شنبه 25 دلو 1396 هجری (7)

تورک های تراکیای غربی، به آسیمیلاسیون (همگون سازی جبری) نه میگویند

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهار شنبه 25 دلو 1396 هجری (7)

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهار شنبه 25 دلو 1396 هجری (7)

در کشوری که بیش از یک هزار سال است زندگی می کنید، دولت به شما گفته میشود که: "شما آن نیستید" و "هویتی به این شکل که شما بیان می کنید در این کشور وجود ندارد"!  در حالیکه شما دارای هویتی هستید که بانامهای(آلمانی، عرب، تورک، مسلمان، مسیحی، آته ییست...) وبا این هویت خویش مورد تشخیص قرار گرفته میتوانید. در اینصورت تصور کنید که هویت خود را به چه شکلی بیان می کنید؟

مطمئنم که با خود می گویید، "هویت انسانها و اینکه  خود را چه می نامند، چه ارتباطی به دولت ها دارد. دولت ها باید تنوع هویت  ها را پذیرفته  و احترام بگذارند. ولی متاسفانه در چنین عصردر کشور یونان چنین چیزی ممکن نیست."  بسیاردلم می خواست که بگویم: "حق دارید. چنین تفکر غیرمعاصر و فاشیستی قابل قبول نیست. و همچو برخورد غیر انسانی صرفا دارای نمونه هایی در تاریخ بوده میتواند." با تاسف ریاد باید بگویم که چنین نیست. این وضعیت در یونان، کشوری که عضویت اتحادیه اروپا را داراست عملا ادامه دارد. انسانها در یونان از هزاران سال بدینطرف است که در تلاش قبولاندن موجودیت تورک ها و مسلمانان در آن کشور هستند.

ارزیابی های پروفسور دکتر قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره در این زمینه را تقدیم حضورتان می کنیم.

منظورم تراژدی تورک های تراکیای غربی است.

تور ک های تراکیای غربی قبل از دولت عثمانی در آن خاکها زندگی می کرده اند. پس از دولت عثمانی نیز حقوق اقلیت تورک و مسلمان تراکیای غربی با قراردادهای متقابل و بین المللی تحت تضمین قرار گرفته بود. ولی اکثر این حقوق متاسفانه صرفا بر روی کاغذ مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. امروز به یکی از این حقوق که نقض شده اشاره خواهیم کرد.

تفکر مجروح ویا ذهنیت مجروح:

آزادی ها و تمامی حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظیر آن بدون شک بسیار مهم و ارزشمند است. ولی تعریف انسان از هویت خویش یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می رود. این، حقی هستی شناختی است. بر اساس ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس در هر جایی که زندگی کند، از حق تعریف هویت حقوقی خود برخوردار است." تعریف فرد از هویت خود نه به دولت  بلکه  به خود فرد مربوط است و جزء جدایی ناپذیر از شخصیتش میباشد. شاید از اینرو "امین معلوف" در کتاب "هویت کشنده" می گوید که شخصیت انسان از جایی که بیشترین زخم را برداشته باشد از همانجا تشکل می یابد. زیرا انسانی که موجودیتش درنقطه ای که خود را با آن تعریف کرده نادیده گرفته می شود، برای اثبات این مسئله در برابر فشارها سینه را سپر میسازد. مبارزاتی که مسیحیان اولیه و مسلمانان اولیه در برابر تمامی فشارها از خود نشان دادند و سختی هایی که برای اثبات موجودیت خود کشیده اند، نمونه های ملموسی برای این دست هستند.

هویت تورکی که نادیده گرفته می شود:

آنچه که تورک ها در تراکیای غربی با آن روبرو هستند، تفاوتی با این مسئله ندارد. اتحادیه نظامی تورک در ایسکیجه که در سال 1927 تشکیل شد، موجودیت خود را تا سال 1980 ادامه دارد. از آنجایی که کلمه تورک در نام این انجمن به کار رفته، تابلوی آن در سال 1983 از سوی نیروهای نظامی برداشته شده بود. به فعالیت های این انجمن اجازه داده نشده و این انجمن از سوی محاکم محلی و محکمه عالی با ادعای اینکه در تراکیای غرب تورکی وجود ندارد، مسدود ساخته شد. پس از این اقدام، تورک های مسلمان تراکیای غربی مسئله را در محکمه عالی حقوق بشر اروپا مطرح کردند. و محکمه عالی حقوق بشر اروپا در سال 2008 حق را به انجمن تورک های ایسکیجه داد. ولی حکم این محکمه بر اساس قوانین یونان، به تنهایی به نتیجه یی رسیده نمیتواند. و باید از راه قوانین داخلی اقدام کرد. تورک های تراکیای غربی، در طول ده سال اخیر برای اجرایی شدن حکم محکمه عالی حقوق بشر اروپا تلاش می کنند. آخرین جلسه در این رابطه در نهم فبروری2018 در محکمه تجدید نظر گومولجینه برگزار شد ولی به نتیجه نرسید.

در اینکشوربخاطر احقاق یکی از حقوق اساسی بشر از سال 1983 تاکنون، یعنی 35 سال است که تلاش میشود. تورک های تراکیای غربی، به شکلی قاطعانه و بر مبنای موازین قانونی به مبارزات خود ادامه میدهند. تورک های تراکیای غربی، 35 سال است که از یونان و اتحادیه اروپا که فشار لازمه را به یونان وارد نمی کند، انتظار برقراری عدالت دارند. ولی در طول این دوره  دولت یونان به سیاست های تهدید و ارعاب ادامه می دهد.

روز مقاومت ملی در تراکیای غربی:

تورک های تراکیای غربی در 29 جنوری 1988 در اعتراض به حکم محکمه یونان که موجودیت آنها را نادیده  گرفته، دست به تظاهرات زدند. پس از آن تاریخ 29 جنوری به عنوان روز مقاومت ملی اعلام شد. ولی دولت یونان به اعمال فشار و جلوگیری از برگزاری هر گونه تظاهرات دست میزند. در روز مقاومت ملی سال 1990، ده ها هزار نفر علیرغم تمامی فشار ها و مشکلات دست به تظاهرات زده و موجودیت خود را بار دیگر نشان دادند. در خلال این تظاهرات دموکراتیک و مشروع، یونانی های افراطی به تورک ها حمله کردند. در طول دو روز صدها مکان کار متعلق به تورک های مسلمان تراکیای غرب غارت و تخریب شد. شمار زیادی از تورک ها منجمله محمد امین آقا، مفتی ایسکیجه  و احمد فائق اوغلو، نماینده مستقل وقت، به شدت زخمی شدند. و پولیس یونان صرفا نظاره گر این حوادث شد.  مشکلات موجود در یونان متاسفانه تنها به انکار هویت تورک محدود نمیشود. عدم صدور جواز برای انتخاب مفتی، محدودیت در برگزاری عبادات، مداخله در حق مالکیت، اعاده اموال بنیادهایی که توقیف شده اند، محدودیت در تحصیل و سلب حق شهروندی هزاران مسلمان از جمله دیگر مشکلات تورک های مسلمان تراکیای غربب است. کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مسایل و مشکلات تورک های تراس غرب هستند، میتوانند گزارشی را که از سوی دانشگاه کاتب چلبی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر به زبانهای تورکی، یونانی و انگلیسی منتشر شده، مطالعه نمایند. این موارد نقض حقوق بشر در شرایطی تحقق می یابد که تورکیه گامهای مثبت بسیاری را برداشته است، منجمله کلیسای آقدامار را پس از ترمیم و بازسازی برای عبادت عموم باز کرد، اراضی متعلق به دیر مار جبرئیل را بازپس داد، دوره های آموزشی در مدرسه رومیان در گوکچه آدا را برگزار کرد و با بازسازی و ترمیم کلیسای آهنین متعلق به بلغارها در استانبول، طی مراسمی باشکوه آنجا را افتتاح نمود. چیزی که باعث ناراحتی می شود، این است که هیچکدام از نهادهای اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی و سازمان های بین المللی در برابر یک چنین تبعیضات و نقض قوانین عکس العمل لازم را از خود نشان نمی دهند. امیدواریم تعداد گزارش های این چنینی افزایش یابد و انسان ها در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در جهان اطلاعات بیشتری را بدست آورند و با چنین موارد نقضی مواجه نشوند.

نویسنده

پروفیسور دکتورقدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLاخبار مربوطه