نظری به آجندای تورکیه وجهان دوشنبه 4 جدی 1396 هجری

استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا نشان میدهد که در نهاد اجراات دولت ایالات متحده آمریکا، تروج هرج و مرج در جهان نهفته است

نظری به آجندای تورکیه وجهان دوشنبه 4 جدی 1396 هجری

          نتیجه تصمیمات ترامپ و بروز هرج و مرج جهانی است

         شکار، جنگجویی و ماجراجویی نوع بشر که با بستن سنگ به سر چماق آغاز شد با گسترش علم و تکنولوژی همچنان ادامه دارد. اما انچه که مهم است این است که انسانها به رغم  تغییراتی که داده اند هنوز از این شیوه بهره مند میشوند. متاسفانه تا همان روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا  استراتژی جدید امنیت ملی اینکشوررا بیان کرد رفتارآمریکا منطبق برهمین شیوه باستانی وقدیمی نوع بشربوده است. چراکه دولت ترامپ قصد دارد، تمام جهان ازاقیانوس آرام گرفته تا کوریای شمالی را به بحران بکشد. این در حالی است که ترامپ در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود وعده داده بود  که جهت متوقف کردن هرج و مرج موجود در جهان، اقدام به ارتباط مستقیم با دولت ها و نه سازمان ها و مشتقات منطقه ای آنها خواهد کرد. علاوه بر این، ترامپ بارها گفته بود که منبع هرج و مرج در حال حاضر، رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی اوباما است. در واقع وی حتی اظهار داشته بود که داعش به عنوان یک سازمان تروریستی توسط دولت اوباما تاسیس شده است.

          قبلا بر این باور بودیم که این صرفا پندار جنگجویانه ترامپ بود و دولت آمریکا از این رفتاهار بدور است. اما به تعقیب  انتشار استراتژی امنیت ملی آمریکا توسط شخص رییس جمهور مشخص شده است که این  چماق  نه صرفا در دست ترامپ که در اختیار خود دولت ایالات متحده آمریکا است. به نظر میرسد که مهمترین بخش از استراتژی امنیت ملی  آمریکا همین جمله ذیل از زبان ترامپ بود: " استراتژی امنیت ملی از حمایت تمامی اعضای کابینه من برخورداراست." این یعنی اینکه کلیت دولت ایالات متحده آمریکا مروج هرج و مرج در جهان خواهد شد. در این رابطه، به راحتی میتوانیم نتیجه گیری کنیم که مسئله امنیت ملی ایالات متحده امریکا در درجه اول در درون خود آمریکا قرار دارد. این طرز فکر، آمریکا را با کابوس بزرگی روبرو خواهد کرد. زیرا در هیچ کشوری چنین مشارکت دولتی یی علیه تمام کشورهای جهان مشاهد ه نشده بود. مثلا در آلمان نازی، بسیاری از سیاستمداران و دانشمندان با آدولف هیتلر مخالف بودند. حتی امروزه دراطریش، جایی که یک حزب دست راستی افراطی شریک حکومت شده بخشهای دیگری از دولت و بروکراسی موجود آنرا نقد و محکوم میکنند. مثلا اینکه، سباستین کورز، نخست وزیر جدید اطریش که متهم به همدردی با نازیهاست در باد انتقادات جدی قرار گرفته است. وی بارها در جریان سخنرانی اش در مورد اتحادیه اروپا نشانه های اشکاری برای جدایی از این اتحادیه را بر زبان رانده است.  با این حال، متاسفانه درایالات متحده امریکا ما شاهد چنین بوروکراسی بوده نمیتوانیم. درواقع مجموع ارگانها و نهادهای دولت ایالات متحده آمریکا از استراتژی امنیتی ترامپ حمایت می کنند.  همه یی دنیا متوجه شده اند که حتی برخی از نهادهای دولتی به سطحی رسیده اند که در افراط گرایی، ترامپ نزد انها ضعیف جلوه مینماید.  ما عادت کرده بودیم که کنگره، مجلس سنا، بوروکراتها و کاخ سفیدی در ایالات متحده مشاهده کنیم که همدیگر را متعادل میکنند و به این ترتیب ترازوی آمریکا و جهان را در تعادل و موازنه نگه میدارند. امروز، چه کسی نهادهای دولت ایالات متحده، یعنی کنگره، مجلس سنا، بوروکراسی و کاخ سفید را در اطراف برنامه ای تجمیع  داده است که قادر به ازبین بردن آرامش و صلح جهانی میباشد؟  قبل از بررسی محتوای استراتژی امنیت ملی آمریکا،  اما قبل از هر چیز دیگر ما باید پاسخی به این سوال  دریافت کنیم که "چه کسی و یا چه قدرتی، نظام دولتی آمریکا را تبدیل به چماقی بر سر جهان کرده است؟"اخبار مربوطه