نظری به آجندای تورکیه وجهان دوشنبه 29عقرب 1396 هجری

قطعا داعش یک سازمان تروریستی بدون پایگاه درمنطقه است. با این حال، همکاران ما در رسانه های غربی نمیخواستند آن را باورکنند

نظری به آجندای تورکیه وجهان دوشنبه 29عقرب 1396 هجری

ضرورت بررسی روابط میان داعش و امریکا

قطعا داعش یک سازمان تروریستی بدون پایگاه درمنطقه است. با این حال، همکاران ما در رسانه های غربی نمیخواستند آن را باورکنند. 

این بار اردال شیمشک در مقاله هفتگی خود به بررسی روابط میان گروه تروریستی داعش و آمریکا پرداخته است.

مقاله وی به شرح  زیراست:

قطعا داعش یک سازمان تروریستی بدون پایگاه در منطقه است. با این حال، همکاران ما در رسانه های غربی نمی خواستند آن را باورکنند. حتی کسانی هم بودند که به روشنی اعتراف کردند که باورنخواهند کرد. رابطه همکاری ما با این افراد ریشه درگذشته ها دارد. این دوستی ازطریق رسانه های اجتماعی یا حضوردرجلسات خسته کننده بین المللی حاصل نشده است. این دوستی درمیدانهای جنگ بوجودآمده است. دوستیهای ماباهمکاران خبرنگارمان اغلب درخط مقدم روی داده است. این دوستان ما درجنگهای بسیاری از فروپاشی یوگسلاویا گرفته تا رواندا، آفریقا و جای جای شرقمیانه حضورداشتند. گاهی اوقات من درمورد دوستانی سخن میگویم که با انها برای هفته ها دریک آپارتمان ویران شده اقامت کرده ایم و لقمه نانی را همراه هم خورده ایم. حتی لحظاتی بوده که یکی ازما زخمی شده و دیگران وی را ساعتها بردوششان حمل کرده اند. کسانی که حقیقت موجودیت داعش را میبینند تاکنون نتوانسته اند این حقیقت را درارگانهای رسانه ای خود منتشرکنند. اقدامات سازمان تروریستی داعش، به ویژه در"جنگهای زرهی" بسیارآشنا بود. به نظرمیرسید که تاکتیک ها وروشهای مورد استفاده داعش درجنگهای زرهی وشیوه بکارگیری اسلحه سنگین ازسوی آنان شبیه برخی ازکشورهای عضو ناتو بوده است.

ما درانتخابات ریاست جمهورسال گذشته ایالات متحده آمریکا پاسخ پرسشهای خود را یافتیم.

دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، درتوییتی که آن را بعدا پاک کرد نوشته بود:" داعش توسط پرزیدنت اوباما تاسیس شد". پس از اعتراف ترامپ، همکاران غربی ما اندکی شجاعت به خرج دادند و شروع به تحقیق درباره رابطه آنها با غرب کردند. بیایید به آمارمختصری ازعملیات نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه داعش نگاه کنیم: تعداد پروازهای انجام شده توسط کشورهای ائتلاف در برابر نیروهای ائتلاف: 28181

تعداد روزهای سپری شده درعملیات: 1185

تلفاتی که از سوی نیروهای ائتلاف به داعش وارد شده است:  5000

تعداد راکتها ها و بمب های فیر شده به سوی داعش: 102082

ارقام مذکوربخوبی نشاندهنده بازی موجود است. به دلیل تغییرمداوم تعدادسربازان  نیروهای ائتلاف و ایالات متحده درجنگ با داعش اماردقیقی ازاین سربازان دردست نیست. اما میدانیم که سازمان تروریستی PYD به عنوان شریک ایالات متحده در حدود صد هزار نیروی مسلح دارد. درچند روز گذشته، تلویزیون دولتی بریتانیا، اسناد و تصاویری را به نمایش گذاشت که نشان میدهد میان داعش  وایالات متحده آمریکا شراکتی درکاراست. درشرایط عادی، این حادثه درجهان غربی میباید قیامتی برپا میکرد. اما هیچ کس تا به حال در این خصوص حرفی نزده است. حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قربانی دهها حمله داعش شده اند نیزسکوت کردند. این درحالی است که اردوی جمهوری ترکیه با نیرویی به استعداد یک صدم این تعداد توانست صرفا در مدت 3 ماه ضربات مهلکی به داعش وارد کند و این گروه تروریستی را تا استانه نابودی به پیش برده ومرزهای ترکیه را به طور کامل ازداعش پاکسازی کند. در خلال این عملیات 500 سرباز ترک بیش از 7000 عضو داعش را نابود کردند. اردوی ترکیه در طی 2 ماه ضرباتی بسیاربیشترازنیروهای ائتلاف در خلال 4 سال به داعش وارد کردند. نحوه مبارزه ونوع ارتباط ایالات متحده با این سازمان تروریستی دیگرتنها موضوعی نیست که صرفا درحد سئوال یک روزنامه نگار مطرح شود. کشورهای ترکیه، روسیه، بریتانیا، ایران و سوریه باید در راستای یک برنامه مشترک به سیستم قضایی بین المللی مراجعه کنند. چراکه درحال حاضرارتباط بین یک دولت ویک سازمان تروریستی که موحب کشته شدن صدها هزارغیرنظامی بی گناه، اعم از کودکان، زنان و سالخوردگان شده اشکارگردیده است. این سوء ظن باید مورد تحقیق و پرسش قرارگیرد. تا زمانی که این مهم انجام نشود، اعتقاد مردم دنیا به نظم جهانی باردیگر دچارتزلزل خواهد شد.در اینمیان برخی از کشورهای جهان اتهامات سازمان تروریستی فتح الله گولن(FETO)، به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی علیه ترکیه را دستآویز خود کرده بودند. به حدی که آنها کمک های بشردوستانه دولت ترکیه به غیرنظامیان بیگناه سوریه وجنگجویان قانونی را به عنوان "کمک به داعش" نشان میدادند. جهان غرب دروازه های خود را به روی این افراد که به صورت واضحی در ترکیه مرتکب جرائم شده بودند گشود. برخی ازکشورهای غربی برای آنها پاسپورت دیپلماتیک صادر کردند و حتی برخی از این افراد درسطح ریاست جمهوری مورد استقبال قرارگرفتند. اما چرا مدعیان قانون، دموکراسی و حقوق بشر، درمورد نمایش تئاترمیان داعش وآمریکا که توسط همکاران انگلیسی ما کشف شده است، سکوت کرده اند ؟ این سکوت بسیارشرم آور است. این درحالی است که کشورهای غربی هزینه تماشای این تئاتررا با قربانی شدن صدها تن بیگناه پرداخت کردند. آیا واقعا سخت است که حقیقت را بیان کنیم و به شریک تروریستها بگوییم: " تو خود یک تروریست هستی؟"

ایا هستند کسانی که مایل نیستند این نمایش به پایان برسد؟!اخبار مربوطه