دلایل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان

ارزیابی های کارشناسان درموردعلت افزایش تولید مواد مخدردرافغانستان

دلایل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان

دفترمقابله با مواد مخدروجرم های سازمتن یافته سازمان ملل متحد دیروزطی گزارشی درباره کاشت و تولید مواد مخد درافغانستان درسال جاری اعلام کرد: "حدود 9 هزار تُن تریاک در افغانستان تولید میشود. بدین ترتیب ریکارد تازه‌ای درتولید این مواد مخدر در افغانستان ثبت شد. گروه طالبان بیشترین سود را از قاچاق تریاک درافغانستان میبرند. کاشت کوکنار (خشخاش) نسبت به سال گذشته 63 فیصد افزایش یافته و به 328 هزار هکتار رسیده است".

کشت کوکنار در 24 ولایت از 34 ولایت افغانستان به‌ ویژه در ولایت جنوبی هلمند با 79 فیصد بیشترین افزایش را داشته است. در ولایت بلخ در شمال اینکشورنیزکشت کوکنار نسبت به سال 2016 پنج برابر شده است.

به گزارش خبرنگارآناتولی، 28 فیصد تولید ناخالص داخلی افغانستان از مواد مخدر بدست می آید. درآمد سالانه تریاک جهانی 500-300 میلیارد دالر است. درآمد افغانستان سالانه از مواد مخدر 76 میلیارد دالر بوده است. همچنین تعداد معتادان به مواد مخدردرافغانستان حدود 3.5 میلیون تن ازجمله 200 هزار کودک و 850 هزار زن است. کشت کوکنار در افغانستان در سال 2016 به مساحت 250 هزار هکتار رسیده است. با توجه به اینکه افغانستان مرزهایی خو وابسته به ابحار نمیباشد مواد مخدر تولید شده در اینکشور به پنج کشورهمسایه قاچاق میشود. درسالهای اخیر، شاهراه شمالی اینکشورکه ازطریق تاجیکستان به روسیه و اروپا وصل میشود، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

شاهراه جنوبی اینکشور نیز که به ایالت بلوچستان پاکستان وصل میشود، مسیرعمده‌ قاچاق مواد مخدراست. تریاک افغانستان به جزیره‌ فارس ایران، بندربالکان وآفریقا قاچاق و بخش بزرگی نیز به اروپای غربی انتقال داده میشود.بنا به اعلام نهادهای اجتماعی و کارشناسان افغانستان، محصول تریاک دراینکشور پیامد زیانباری برای شهروندان افغان با خود داشته است. گسترش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر، ایجاد شکاف طبقاتی حاصله ازکشت و فروش این ماده افیونی، تقویت مافیای اقتصادی وسیاسی مرتبط با این ماده، باعث ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی جدیدی شده است

  •  بازار مواد مخدر دربیرون ازافغانستان

وزیر مبارزه با مواد مخدرافغانستان دراکتبر سال جاری اعلام کرد: کوکناردرافغانستان بطورگسترده کشت میشود وکشورما قربانی مواد مخدراست و بازارآن درخارج است. وی درکنفرانس بین المللى مبارزه با موادمخدروجرایم سازمان یافته درتهران نیزاظهارداشت:

"امروز افغانستان 3 میلیون معتاد دارد. گروه‌هاى افراطى و مخالف دولت کسب درآمدهای بزرگی از این راه میکنند و قدرت خود را افزایش میدهند.

دولت افغانستان هیچ سودی از این تجارت شوم نمیبرد. تا سال 2019 افغانستان با حمایت جامعه جهانى وکشورهاى دوست سطح کشت مواد مخدردرکشور را به زمان قبل ازطالبان باز گرداند".

ویلیم براون فیلد، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدرنیز طی یک نشست خبری درکابل اعلام داشته است که طالبان تمامی محصولات کوکنارخودرادر داخل افغانستان تولید میکند. 30 فیصد جنگ افغانستان، بر سر تریاک به وقوع میپیوندد.

معاون سابق وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان سال گذشته گفته بود که 30 فیصد جنگهای اینکشور، برسرتریاک بوده است. مافیای مواد مخدر حامیان تروریسم و طالبان در تشدید جنگ سهم دارند. معاون شورای ولایتی هلمند، دولت را به کوتاهی دربازداشت و محاکمه قاچاقچیان موادمخدرمتهم وتصریح کرد: یکی ازدلایل ادامه درگیری دراین ولایت، قاچاقچیان مواد مخدرند که هرگزجدی گرفته نشده اند. به گفته مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ‍شبه نظامیان طالبان مهم‌ترین مانع در این زمینه هستند، زیرا بیشترین درآمد خود را از راه قاچاق مواد مخدر به دست می آورند. از دیدگاه کارشناسان افغانستان، سه عامل مهم که عبارتند از فساد،  مافیا و سوءمدیریت میباشد، عمده ترین عوامل مؤثر در افزایش چشمگیر آمار کشت و تولید مواد مخدردرافغانستان است. آنها معتقدند که مبارزه با کاشت و قاچاق مواد مخدر موثر نبوده است. در تولید و کشت مواد مخدردرافغانستان مافیای بین المللی نیز دست دارد، اما مقامات اینکشور میگویند که روند مبارزه با مواد مخدر با جدیت ادامه داشته و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نمی کنند.

گفتنی است کشت کوکنار در 16 سال گذشته سیر صعودی داشته و معضله جهانی برای افغانستان شمرده میشود. دولت افغانستان در 16 سال اخیر تلاشهایی برای ریشهکن‌ کردن کشت مواد مخدردراینکشورانجام داده، اما از سال 2001 تاکنون تولید مواد مخدر به صورت روزافزون افزایش یافته و همواره مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفته است.اخبار مربوطه