شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه دوم سنبله 1396

روند بعد از داعش در سوریه و عراق با عقب نشینی سازمان تروریستی داعش درسوریه وعراق ادامه دارد

شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه دوم سنبله 1396

عقب نشینی سازمان تروریستی داعش درسوریه وعراق ادامه دارد. درافکار عمومی جهان سرنوشت مناطق مذکور بعدازداعش مباحثه میشود.

عملیاتی که در 17 ام اکتبر سال 2016 از سوی ائتلاف بین المللی و نیروهای امنیتی عراق علیه داعش آغاز شده بود، در 9 ام جولای سال 2017 به پایان رسید. در مرحله بعد از این احتمال ترتیب عملیاتهایی در راستای نجات نقاط تحت کنترل داعش و در راس تلعفر مورد بحث میباشد. در این میان تلاشهای تامین موقعیت و امتیاز بازیگرانی که میخواهند درروند بعد از داعش در عراق صاحب نفوذ شوند، ادامه دارد. در این نقطه چگونگی موقعیت شیعیان، سنی ها، کردها و ترکمن ها به آینده عراق شکل خواهد داد. در سوریه نیز در مورد جایگیری بازیگران خارجی در نقاط مختلف تصیماتی اتخاذ میشود. ازاینرو آینده سوریه را عملکردهای نیروهای منطقه ای و جهانی تعیین میکند.

روند مبارزه با داعش، علی الخصوص درعراق دو بازیگر را مطرح ساخته و امتیاز تامین نمود. اقدامات و حملات داعش در مناطق اکثرا سنی نشین، درعراق زمینه ای برای اوج گیری هویت شیعه و کرد فراهم ساخت. در سوریه نیز نیروهای رژیم در دوره چند ماهه اخیر بشکل جدی پیشروی کردند. پیشروی رژیم بر علیه داعش صورت میگیرد. روند آستانه در این روند تاثیر بسزایی دارد. از نام ادامه روند آستانه که از سوی ترکیه، روسیه و ایران آغاز شده است، قرارداد مناطق عاری از درگیری به امضا رسید. در چهار منطقه جداگانه تحت کنترل مخالفین در سوریه آتش بس اعلام شد. کاهش سطح درگیریها موجب سوقیابی نیروهای رژیم با رهبری روسیه – ایران به مناطق درگیری تبدیل گردید.

تقویت شیعه ها و کردها در عراق، سنی ها و ترکمن ها را در جهت منفی تحت تاثیر قرار داد. بطوریکه سنی ها و ترکمنها بصورت یک هدف آسان درآمدند. وجود بخش اعظم مناطق درگیری در مبارزه با داعش در مناطق محل زندگی ترکمنها، آنها را در مرکز درگیریها جای داد. در روند بعد از داعش نیز مناطق ترکمن چنان تلعفر، توزخورماتو، کرکوک و جلوله صحنه مبارزه حاکمیت میشوند.

یکی دیگر از مناطق درگیری در سوریه که در دوره اخیر مطرح شده است، ادلب میباشد. همراه با روند آستانه، در ادلب بین مخالفین تنش آغاز گردید. تنش فزاینده بین گروههای اردوی آزاد سوریه و گروههای وابسته به النصره به درگیری تبدیل شد. یکی از اهداف اصلی آستانه، حذف رادیکالها با تامین جدایی بین این گروه و میانه روها بود. روند آستانه بخودی خود، صفوف در ادلب را آشکارتر کرد.

گروههای وابسته به النصره بعد از اظهارات مقامات ترکیه مبنی بر احتمال استقرار سربازان ترک در ادلب، با ترتیب حملات برخی از مناطق استراتژیک ادلب را که اکثرشان تحت کنترل احرارالشام قرار داشت، اشغال کردند. این تابلو که واقعیت را منعکس نمیکند، بجز ترکیه به نفع هر بازیگر میباشد. اگر ترکیه وارد عمل نشود، مداخله قدرتهای خارجی در ادلب، از نظر ترکیه تهدیدات بسیار جدی به بار خواهد آورد. در صورت یک مداخله خارجی، خط طبیعی کوچ 2 و نیم میلیون تن که در ادلب زندگی میکنند، ترکیه خواهد بود. علاوه براین ریسک وارد شدن جنگجویان رادیکال در جمع این انسانها نیز وجود دارد. مهمتر از همه اینکه، قدرتهای خارجی نیز میتوانند در مرز ترکیه – ادلب مستقر شوند.

ترکیه مدت مدیدیست در راستای تقویت مخالفین میانه رو در ادلب موضع گیری میکند. ولی مخالفین میانه رو در حال حاضر صاحب قدرت بیرون راندن کامل النصره از ادلب نمیباشند. ترکیه باید هر چه زودتر این ادعا را که ادلب امیرنشینی النصره میباشد، از میان بردارد. در غیراینصورت به بهانه مبارزه با النصره، ریسک استقرار قدرتهای خارجی در مرز وجود دارد.

مبارزه با داعش، به تجزیه، تنش و درگیریها در عراق و سوریه تسریع بخشیده و عمیقتر میکند. حتی، اگر هم داعش به تنهایی یک عنصر درگیری باشد، تا تامین توازنات جدید، دینامیزمهای درگیری مختلف در مناطق متفآوت، دستورکار در سوریه و عراق را تعیین خواهند کرد. در صورت عدم تامین تعادل بین گروههای قومی و مذهبی، دینامیزمهای درگیری سیاسی و نظامی یکدیگر را تحریک کرده و تشکیل یک جوغیرقابل کنترل، درآینده بعنوان یک خطرپیش روی سوریه وعراق در مقابلمان ظاهر خواهد شد.اخبار مربوطه