نظری به آجندای ترکیه و جهان دوشنبه 2 اسد 1396

یک سال پس از کودتای نافرجام ترکیه بیشتراز پیش قدرتمند تر گردید

نظری به آجندای ترکیه و جهان دوشنبه 2 اسد 1396

ابراهیم قلین سخنگوی رسمی ریاست جمهوری ترکیه در مقاله امروز خود در روزنامه "دیلی صباح" چنین توضیح داده است:

آنچه که جماعت گولن اقدام به انجام آن نمود، استیلای زندگی انسانها، سازمان های دولتی و حتی قلب مردم آناتولی بود که مایه امید میلیون ها انسان خواهان یک زندگی عادلانه و بشردوستانه میباشند... این در معنای اصلی کلمه یک "تجاوز" محسوب میشد.

یک سال از روز سیاهی که حامیان نفوذی گولن در داخل اردو، اقدام به یک کودتای خونین کردند، سپری میشود. ولی طرحی که از 40 سال قبل در تدارک اجرای آن بودند، با اراده مردم، ظرف مدت زمانی کمتر از 24 ساعت مختل شد. قدرتی که با حاکمیت ملت نشان داده شد، یکی از معدود وقایعی است که تاریخ مدرن شاهد آن شده است. میلیون ها تن از شهروندان ترک وقتی به کودتای نافرجام سال گذشته فکر میکنند، یاد و خاطره 250 انسان بیگناهی که در جریان این واقعه به شهادت رسیدند و بیش از دو هزار مجروح و جانباز این حادثه، در ذهنشان زنده میشود. والدین به خاطر می آورند که باید به فرزندانشان توضیح دهند که کودتا به طور کلی یعنی چه و چرا سربازان ترک مسلح و ملبس به یونیفرم نظامی، که موظف به حفاظت از جان و امنیت مردم هستند، به روی مردم آتش گشودند. به صفت ملت ترکیه، همبستگی همگانی مان و سرکوب کودتاگران در سایه این همبستگی و اتحاد، مایه غرور و افتخار ملی و میهنی  ماست. به رغم این، از پایان رسمی اقدام به کودتا تاکنون، تلاش های هماهنگی در راستای بی اهمیت جلوه  دادن این واقعه و تمرکز بر گامهای برداشته شده از سوی حکومت ترکیه در راستای ممانعت از اقدامات بعدی گروه تروریستی فتح الله گولن در آینده، به کار بسته میشود. این درحالیست که، دلایل بالفعل ارائه شده از سوی آنان، هیچ یک از حقایق را تغییر نمیدهد. مردم ترکیه صرفه نظر از دیدگاه های سیاسی، جنسیت  و موقعیت اجتماعی، مجددا در برابر حملات شرم آور خائنینی که به آزادی، دموکراسی و استقلال آنان حمله کردند، ایستادگی کرده و حماسه آفریدند.

حکومت ترکیه با اعلام وضعیت فوق العاده در کشور و پاکسازی عناصر فتو از سازمان های دولتی، تروریستها را از دسترسی به منابع دولتی و قدرتی که برای تامین مالی نقشه های خائنانه خود به دست آورده بودند، محروم کرد. پس از دستگیری کودتاچیان نفوذی در داخل اردو، مشخص شد که ادعای رویارویی ترکیه به عنوان یکی از متفقین ناتو با مسائل امنیتی کاملا اشتباه است. بالعکس، اردو و پولیس ترکیه تماما از حضور پرازیت های فتو پاکسازی شده و اکنون در معنای واقعی به مردم و کشور ارائه خدمت میکنند. در سایه تلاش های ما، صرف شش هفته پس از کودتای نافرجام، اردوی ترکیه، با هدف پاکسازی شمال سوریه از عناصر داعش عملیات سپر فرات را با موفقیت به پایان رساند. در همین راستا، ترکیه با متوقف ساختن جریانی که زمینه جذب عضو به این سازمان و تامین منابع مالی آن را فراهم میکرد، گام های همزمان و بسیار چشمگیری را بر علیه گروه های تروریستی نظیر پ ک ک برداشت. علاوه بر این، اقتصاد ترکیه به سرعت از تلاطمات ایجاد شده بعد از کودتای نافرجام فورا رهایی یافته و در ربع اول سال 2017، 5 فیصد رشد پیدا کرد. باز در عین حال، شاخص صد بورس استانبول، از ماه جنوری تاکنون با 30 فیصد افزایش ریکارد بست. این ریکارد همچنین زمینه خشنودی سرمایه گذاران را فراهم کرد. در این میان، با پروژه های بزرگی چون احداث بزرگترین میدان هوایی جهان در استانبول و ساخت یک پل بین قاره ای بر روی تنگه چناق قلعه نیز به سوی آینده پیش میرویم.

در آخر باید گفت که شب اقدام به کودتا در ترکیه، میلیون ها مسلمان از آسیای مرکزی تا آمریکای جنوبی، از اندونزیا گرفته تا آفریقا با مردم ترکیه اعلام همبستگی کرده و برای موفقیت ما دعا کردند. تا حدی که، پس از اقدام به کودتا، رسانه های کشورهای اسلامی و چندین رهبر مسلمان، با ترکیه اعلام همبستگی کردند. میلیون ها نفر با هدف نشان دادن دوستی با مردم ترکیه در میدانها دویده و مساجد را پر کردند. برعکس، سکوت عمیق، عدم توجه در نشان دادن همبستگی با ترکیه و اظهارات دیرهنگام و مبهم رهبران کشورهای غربی بسیار متاثر کننده است.

از کودتای نافرجام سال گذشته تاکنون، ترکیه در عرصه بین المللی گام های جسورانه ای برمیدارد. هر اندازه که برخی از کشورهای اروپایی با تصمیم ارائه حق پناهندگی به شرکای جرم و طرح ریزان کودتای نافرجام، فتیله تنش ها را آتش میزنند، ولی ترکیه سعی میکند تا مذاکرات سازنده ای را با اتحادیه اروپا در زمینه عضویت این کشور در این اتحادیه به پیش ببرد. ترکیه در روند ژنو و آستانه که با هدف پیدایش یک راه حل سیاسی پایدار برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه به پیش میرود، یک نقش کلیدی بر عهده دارد.  ترکیه همچنین میکوشد تا برخورد سیاست خارجی خود نسبت به آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین را تغییر داده و توسعه ببخشد.

ترکیه، در راه تبدیل به کشوری مناسب برای سرمایه گذاران و دولتهای خارجی جهت یافتن شرکا و متفقینی که بتوان با آنها بر روی پروژه های درآمدزا همکاری کرد، پیشروی میکند. لذا این حقیقت باید از سوی تمامی جهان مورد قبول قرار بگیرد که تلاش ترکیه برای دستگیری و مجازات عاملین کودتای نافرجام منجمله سرکرده سازمان تروریستی فتو، امری غیرقابل مباحثه است. تاجایی که قوانین اجازه میدهد و با پایبندی به اصول ارجحیت قانون، مسئولین اقدام به کودتا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهند شد.  

باید به خاطر داشته باشیم که جماعت گولن در جریان اقدام به کودتا، نه تنها زندگی مردم و سازمان های دولتی شان بلکه در عین حال قلب مردم آناتولی که مایه امید میلیون ها انسان خواهان یک زندگی عادلانه و بشردوستانه را استیلا کرده و به عبارتی میتوان گفت دست به یک اقدام اشغال گرایانه زدند. کشورهایی که به تروریستهای فتو پناه داده و  کسانی که قصد مشروع نشان دادن خیانت یک مشت مجرم خائن را دارند، قطعا خطر از دست دادن این مردم اصیل و کشور کلیدی در منطقه را به جان خریده اند.  در آن روز فراموش نشدنی با ما بودند و همراه ما دعا کردند....اخبار مربوطه