شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 18 جوزای 1396

بازتابهای حمله تروریستی در شهر مانچستر انگلستان

شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 18 جوزای 1396

سازمان تروریستی داعش درسالن کنسرت مانچسترکه بزرگترین سالن کنسرت اروپا میباشد، حمله انتحاری ترتیب داد 

سازمان تروریستی داعش درسالن کنسرت مانچسترکه بزرگترین سالن کنسرت اروپا میباشد، حمله انتحاری ترتیب داد. در برنامه این هفته حمله تروریستی مذکور و بازتابهای آن در منطقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

درحمله بمبی درخروجی مانچستر آرینا درانگلستان که باظرفیت 21 هزارنفربزرگترین سالن کنسرت اروپا میباشد، 22 نفرمنجمله تعداد کثیری کودک جان خود را ازدست داده و 59 نفر نیزمجروح شدند. مسئولیت این حمله را سازمان تروریستی داعش برعهده گرفت. تروریستها با استفاده از روشهای مشابه به ترتیب حملات در نقاط مختلف جهان و در راس درمنطقه شرقمیانه ادامه میدهند. ابعادجدی حمله تروریستی درمانچستر، انگلستان رابه اتخاذ تدابیرفوق العاده سوق داد. درحال حاضرامنیت ماده اصلی آجندای این کشورمیباشد. همین وضعیت دربسیاری ازکشورهای اروپانیزموردبحث است. بطوریکه اولین اجرائیات امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه را تمدید مدت وضعیت فوق العاده تا پائیز تشکیل داد.

 بین انگلستان و امریکا در زمینه تبادل اطلاعات پیرامون حادثه مانچستر بحران جدی شکل گرفت. انگلستان اطلاعات سری را که در خلال تحقیقات بدست آورده بود، در اختیار امریکا گذاشت. متعاقب این امر، اطلاعات مذکور بلافاصله در رسانه های امریکا انتشار یافت. این وضعیت موجب ایجادخشم درانگلستان گردیده وحکومت این کشوراعلام داشت که به تبادل اطلاعات ادامه نخواهدداد. بدین ترتیب این دومتفق درمورداین مسئله ازیکدیگرجدا شدند.

جمهوری ترکیه نیز که سالهاست با تروریزم مبارزه میکند، حمله تروریستی درمانچستر را محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، حمله تروریستی در شهر مانچستر انگلستان را که تعداد کثیری کشته و مجروح بهمراه آورد، بشدت محکوم میکنیم. بنام کشوروملتمان که با وحشت این گونه حملات ناجوانمردانه کانونهای عاری از انسانیت، درد و رنج ناشی از آن را بخوبی درک و احساس میکند، به انگلستان وملت آن تسلیت میگوئیم. برای ریشه کن کردن هرگونه بلای ترور به مبارزه قاطعانه در کنار دوست و متفق نزدیکمان انگلستان ادامه خواهیم داد. بهترین پاسخ مشترک به حمله ناجوانمردانه در مانچستر این خواهد بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه نیزاظهارداشت، حمله تروریستی درشهرمانچستر انگلستان را بشدت محکوم می کنیم. درغم واندوه دولت وملت انگلستان سهیم میباشیم. در مبارزه با تروریزم، مانند همه کشورها در کنار انگلستان قرار داریم.

داعش 83 فیصد خاکهای تحت کنترل خود در عراق و 56 فیصد خاکها در سوریه را از دست داده و در شمار شبه نظامیان مسلح خود نیز کاهش بزرگی صورت گرفته است. منابع اقتصادی و در آمد سالانه اش 50 فیصد کاهش یافته است. فقط داعش در موصل مقاومت جدی نشان میدهد. برغم از دست دادن بسیاری از شهرها در عراق، به ترتیب حملات بمبی در نقاط مختلف این کشور ادامه میدهد. رقه نیز آماده یک جنگ شهری جدید میشود. کاهش منابع مالی و تضعیف قابلیت برگزاری کمپاین داعش، بمعنای از بین رفتن این سازمان نمیباشد.

افراد و گروههایی که بدلیل افزایش سیاستهای امنیت گرا و پیش داوریها علیه مسلمانان در اروپا، خود را متفاوت ازجامعه احساس میکنند، درهدف داعش قراردارند. هدف این سازمان جذب عضو از گروههای مورد بحث میباشد. برای همین میتوان انتظار داشت که حملات تروریستی اش ادامه بیابد. علاوه براین تلاش خواهد کرد، در عراق، سوریه و شرقمیانه که اتوریته دولت ضعیف هست و همچنین در مناطقی که خصومتهای محلی ادامه دارد، حیطه جدیدی برای خود بازبکند. ازاینروبازگشت این سازمان بصورت چریک محتمل میباشد.

حتی اگررقه درسوریه وموصل درعراق ازدست داعش پس گرفته شود، تروریستهای وابسته به سازمانهای مشابه، به ترتیب حملات خونین درنقاط مختلف جهان ادامه خواهند داد. برای همین همیاری بین المللی واقعی و استراتژی صحیح در مبارزه دراز مدت با تروریزم اهمیت فراوانی دارد. راه شکستن نفوذ سازمانهای تروریستی چون داعش، مغلوب کردن ایدئولوژیهای حیات بخش بدان، جسارت بخشیدن به افکار پایان دهنده به روشهای تروروتاسیس یک نظام سیاسی تامین کننده امید به آینده میباشد.

امروزه امریکا ومتفقینش درسوریه، درراستای این موضوع استراتژی اشتباهی اجرا کرده و پ ک ک / پ ی د / ی پ گ رادرمقابل داعش تقویت میکنند. یاری به یک سازمان تروریستی در مقابل سازمان تروریستی دیگری، بازی با آتش میباشد. بدین شکل، حتی اگر داعش شکست بخورد، سازمانهای تروریستی رادیکالتری ظاهرخواهند شد. ازاینروشکست دادن داعش نه تنها درمیدان بلکه درپلاتفورم فکری نیزمستلزم حمایت ازبازیگران مشروع میباشد. دراین نقطه معقولترین بازیگری که به ذهن خطور میکند، ترکمنها میباشند. زیرا ترکمن هاباغرب دموکراتیک، لائیک، مدرن وارزشهای آن پرابلمی  نداشته و تمامی عناصر قومی و دینی منطقه را محترم میشمارند. ترکمنان اگر مورد حمایت قرار بگیرند، داعش و علل شکل گیری آنرا درهرعرصه ازبین میبرند.اخبار مربوطه